SpareBank 1 SR-Bank er tatt opp som nytt medlem i Skift

Med nye bærekraftsmål og en tydelig strategi for grønn omstilling er det en stor glede å kunne ønske SpareBank 1 SR- Bank velkommen som medlem i Skift.

Del:

Med nye bærekraftsmål og en tydelig strategi for grønn omstilling er det en stor glede å kunne ønske SpareBank 1 SR- Bank velkommen som medlem i Skift.

SpareBank 1 SR-Bank er den største banken tilknyttet SpareBank 1 -alliansen som består av 15 selvstendige banker. Banken har sitt hovedkontor i Stavanger og har over 350 000 privatpersoner og bedrifter på kundelisten. SpareBank 1 SR-Bank har satt nye bærekraftsmål og konsernet ønsker å være en aktiv bidragsyter til lavutslippssamfunnet og til omstillingen i næringslivet.

–SpareBank 1 SR-Bank har en viktig samfunnsrolle i en verden som endrer seg. Vi ønsker å ta ansvar for å være en del av løsningen og en proaktiv alliert i omstillingen både ovenfor våre kunder og i samfunnet for øvrig. Skift-nettverket ser vi på som en svært interessant arena for å finne relevante samarbeidspartnere og hvor vi kan bidra til at aktører i norsk næringsliv i fellesskap setter kraft bak omstillingsagendaen, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i Sparebank 1 SR-Bank.

Finans på agendaen
Finansmarkedet har stor innflytelse på hvor kapitalen beveger seg i samfunnet og kan påvirke hvilke prosjekter som blir realisert. Gjennom høy kompetanse på bærekraft og god rådgivning overfor kundene, ønsker SpareBank 1 SR-Bank bidra til oppmerksomhet på omstillingen til et mer grønt næringsliv.

– Noe av det viktigste for oss er å hjelpe kundene våre i omstillingen som kommer. Vi skal være en diskusjonspartner som forstår hvilke muligheter som finnes i endringen. For å kunne være denne diskusjonspartneren så trenger vi oppdatert kunnskap og kompetanse og vi ser på Skift-nettverket som en utmerket kilde for nettopp dette, fortsetter Fasmer.

Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift, ønsker det nye medlemmet velkommen.

– Med SpareBank 1 SR-Bank på laget forsterker vi samarbeidet med en viktig aktør på Vestlandet. Vi ser stor verdi i at næringslivet samarbeider tett også i et større geografisk perspektiv og vi er svært glade for å kunne ønske SpareBank 1 SR-Bank velkommen inn i Skift-nettverket, sier Haugland.