SpareBank 1 SMN melder seg inn i Skift

Den midtnorske storbanken ønsker å fremme grønn konkurransekraft i norsk næringsliv.

Del:

Den midtnorske storbanken ønsker å fremme grønn konkurransekraft i norsk næringsliv.

- Vi er veldig glade for å ha med en aktør som SpareBank 1 SMN inn i nettverket vårt. De har lenge vært en aktør som har vist at de tar bærekraft på alvor, både hva gjelder klima og natur, men også menneskene. Som en stor og viktig bankaktør i Norge, ser vi frem til å få inn deres perspektiver rundt hvordan norsk næringsliv best kan omstille seg til en ny hverdag, der reisen mot en bærekraft fremtid blir en sentral del av verdikjeden, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

Konsernsjef i SpareBank 1 SMN, Jan-Frode Janson, ønsker å gjøre denne reisen profitabel for norsk næringsliv, og har særlig en region i tankene.

- Jeg ser frem til å bli en del av topplederforumet til Skift Næringslivets klimaledere. Det er et viktig nettverk for å lære, men også for å drøfte forretningsmuligheter som kan stimulere konkurransekraften i norsk næringsliv. Jeg vil være spesielt opptatt av nasjonale muligheter sett fra et midtnorsk perspektiv, sier Janson.

For Haugland i Skift, gir dette gjenklang.

- Vi må i større grad la distriktene være med å diktere veien fremover for norsk næringsliv. Norge er et land rikt på fornybare naturressurser, og menneskene som vet hvordan å best utnytte dem bor ikke nødvendigvis i Oslogryta. SpareBank 1 SMN har et unikt nettverk i Midt-Norge, og det er svært viktig at vi som organisasjon får mer påfyll, ideer og samarbeid med disse aktørene.

Konsernet har også nylig signert Grønnvaskingsplakaten på grønnvasking.no, og signalisert at de ønsker å følge dens ti prinsipper etter beste evne.

- Bærekraft er et bredt og komplisert område. Det er vanskelig å navigere og lett å trå feil. Vi erkjenner at vi fortsatt er i en læringsprosess, og ser på grønnvaskingsplakaten som et redskap i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid, sa bærekraftsansvarlig, Jan-Eilert Nilsen i forbindelse med signeringen. Du kan lese mer om dette her.