Skifts Bærekraftsnettverk hos Arntzen de Besche: Rollen som bærekraftsansvarlig

Arntzen de Besche var vertskap for Skifts bærekraftsnettverk forrige uke, og temaet var bærekraftsrollen.

Del:

Å være ansvarlig for bærekraft i bedriften er en stor rolle som også er i rask endring. Hva oppleves som de største utfordringene ved bærekraftsrollen? 

Selv om organisering og mandatet til de bærekraftsansvarlige varierer fra selskap til selskap, står vi i mange av de samme utfordringene. Nettverket er derfor en verdifull møteplass for å diskutere viktige temaer og problemstillinger slik at vi kan lære av hverandre og utveksle erfaringer på tvers av bransjer. Målet er å bli en enda bedre pådrivere for en klimavennlig fremtid!

Gjennom øvelsen "tøm ryggsekken", initiert av Silje Marie Rosenlund, leder for bærekraft og miljø i Mesta, diskuterte Skifts bærekraftsnettverk hvordan de opplever rollen som bærekraftsavarlig gjennom å dele og diskutere erfaringer og utfordringer. (Bilde under). Tone Indrebø Næs, direktør for samfunnsansvar og bærekraft i Deloitte Norge leder nettverket. (Bilde under)  

Tusen takk til Arntzen de Besche som var vertskap for møtet. 

Se gjerne alle bildene fra arrangementet her!