Skiftmøte hos NG Group

Hvordan kan Skift-nettverket mobilisere for en bred grønn omstilling som bidrar til et mer konkurransedyktig næringsliv og et Norge som er bedre å arbeide, leve og bo i?

Del:

Bjørn Arve Ofstad, konsernsjef i NG Group.

Denne uken samlet hoved- og kommunikasjonskontakter i Skift-nettverket seg hos NG Group for å få en oppdatering på hva som skjer i nettverket og diskutere hvordan vi kan mobilisere til enda mer klimahandling.

Med NG Group som vertskap var vi heldige å få høre fra konsernsjef Bjørn Arve Ofstad. Han belyste "avfallsparadokset" og NG Groups arbeid med å utvikle sirkulære og lønnsomme forretningsmodeller for å adressere dette. Ofstad delte flere konkrete eksempler på sirkulære løsninger gjennom deres ulike plattformer, inkludert gjenvinning av gips. Han understreket behovet for både strengere sorteringsstandarder og reguleringer, samt krav som fremmer bruken av gjenvunnede materialer.

Avfall er en av løsningene på de store utfordringene vi står overfor, der vi må gå fra lineære til sirkulære forretningsmodeller. Det er "bloody hard work" som krever endring i mindset og hvordan vi samarbeider.

Bjørn Arve Ofstad, konsernsjef i NG Group

Vi hadde også gleden av å få besøk av Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Mestad fortalte om utviklingen i Fosen-saken og hva vi kan lære av prosessen. Hun pekte på at samisk kulturøvelse rammes dobbelt, både av klimaendringer og av klimatiltak.

Takk til alle som deltok på møtet for gode innspill og diskusjoner som vi skal ta med i arbeidet vårt fremover. Og en ekstra takk til NG Group for raust vertskap!