Skiftmedlemmer engasjert i Nordens første klimahus

UMOE, OBOS og Statkraft støtter utstillingen til UiO, designet for å vekke undring og stimulere til engasjement og tilby formidlingssopplegg for elever fra ungdomsskole og videregående skole.

Del:

Rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen, som er kunnskapspartner i Skift, ønsket de inviterte gjestene velkommen til åpningen av Nordens første klimahus. Han trakk en linje fra fjorårets klimastreiker til Universitetets nye strategi, der bærekraft er en rød tråd.

– Klimahuset går rett inn i hjertet av kjernevirksomheten til Universitetet i Oslo: Utdanning, forskning og formidling av kunnskap og innovasjon. Og våre studenter er pådrivere for et grønt engasjement. Det gir meg en urokkelig tro på fremtiden. De unge kommer til å gjøre det bedre enn oss, sa Stølen.

Arena for læring og refleksjon

I Klimahuset lærer du om hvordan jordas klimasystemer fungerer, hvilke konsekvenser global oppvarming har, hvilke løsninger som finnes og hvordan du selv kan bidra. Utstillingen er designet for å vekke undring og stimulere til engasjement og tilbyr formidlingssopplegg for elever fra ungdomsskole og videregående skole. Huset skal også romme ulike arrangementer og være en arena for dialog, debatter, foredrag og møter mellom ulike fagmiljøer, generasjoner og meningsytringer.

Skifts administrerende direktør Bjørn Kjærand Haugland var tilstede under lanseringen. Han gleder seg til å ha et samlingspunkt for klimaengasjement på tvers av generasjoner midt i hjerte av hovedstaten.

– Kunnskapsformidling er utrolig viktig i klimasaken, fordi kunnskap er grunnlaget for handlekraft. Vitenskapsmiljøene har gjort en fantastisk jobb i å kartlegge og varsle omfanget av klimakrisen, men det er fortsatt en vei å gå før alle trekker i samme retning. Klimakrisen krever dette, fra både de unge, de yrkesaktive og de gamle.

Kronprinsen sådde frø av myrhatt

Kronprins Haakon foretok den høytidelige åpningen av Klimahuset ved å drysse en håndfull frø av myrhatt i fuktig jord.

Myrhatt er en vakker, liten plante som vokser i nordområdene. Den ble valgt til å symbolisere åpningen av huset fordi myr spiller en nøkkelrolle som leveområde for planter og dyr, karbonlager og flomdemper. Blomstene fra åpningsseremonien skal etter hvert plantes ut i regnbedet i Klimahagen, som omkranser Klimahuset i Botanisk hage.

Finansiering av huset

Museumsdirektør Tone Lindheim takket i dag investor og styreleder i Skift, Jens Ulltveit-Moe, og øvrige sponsorer og samarbeidspartnere for rause gaver som har muliggjort det nye utstillingshuset. Klimahuset er finansiert av Umoe AS med en gave på 70 millioner kroner. Totalt budsjett er 90 millioner, inkludert bygg, utstillinger og uterom. Driften av huset er også basert på støtte fra offentlig og privat sektor.

- Det er en glede å gi dette bygget. Vi opplever to kriser i dag. Den ene er pandemien, den andre er klimakrisen. Det som gir håp for fremtiden er hvor fort regjeringen og Stortinget har reagert på pandemien. Det viser at når vi har kunnskap og er utfordret, så gjør vi noe. Når det gjelder klimakrisen, er inntrykket det motsatte, sa Jens Ulltveit-Moe ved åpningen, og til NRK Dagsrevyen.

Åpner for publikum 17. juni

Klimahuset åpner for publikum onsdag 17. juni.For å besøke Klimahuset må du forhåndsregistrere deg ettersom utstillingene har begrenset adgang inntil videre på grunn av smittevernhensyn.

Fakta om klimahuset:

  • Klimahuset er en del av Naturhistorisk museum og stod ferdig mars 2020, men åpningen ble utsatt på grunn av koronasituasjonen.
  • Byggherre er Universitet i Oslo ved Eiendomsavdelingen. Totalentreprenør er Seby AS.
  • Bruksarealet er på 650 m2.
  • Totalt budsjett for Klimahuset er 90 millioner kroner, inkludert bygg, utstillinger og uteområder.
  • Arkitekter: Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo.
  • Landskapsarkitekt: Atsite.
  • Utstillingsdesign: SixSides.
  • Klimahuset er et forbildeprosjekt i FutureBuilt, og følger kriteriene i Zero Emissions Buildings (ZEB). Miljøtiltak i bygget er blant annet naturlig ventilasjon, kortreiste materialer, fossilfri byggeplass, treverk i bærende strukturer, lavkarbonbetong, regnbed for overvann, solcelleanlegg og fjernvarme.
  • Vår samarbeidspartner Umoe AS har gitt 70 millioner kroner i gave for å bygge Nordens første klimahus. Øvrige samarbeidspartnere er Sparebankstiftelsen DNB, Oslo kommune, Statkraft, Obos, Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning, Universitetsbiblioteket, Fritt Ord, Stiftelsen Uni, Stiftelsen Flux og Mr. Iceman.

Les mer om Klimahuset