Skift vokser – utvider styret med to nye konsernsjefer

Nettverket for næringslivets klimaledere vokser seg stadig større. Nå utvides styret med to konsernsjefer.

Del:

Nettverket for næringslivets klimaledere vokser seg stadig større. Nå utvides styret med to konsernsjefer.

Klimaambisjonene vokser i norsk næringsliv, og stadig flere bedrifter ønsker å bidra til grønn verdiskaping og utslippskutt. Skifts medlemsbase har hittil i år økt til 43 selskaper og organisasjoner som ønsker å stille sine ressurser til rådighet i akselerasjonen av det grønne skiftet. I lys av den økende medlemsmassen, ble det ved Skifts årsmøte i april besluttet å utvide styret fra fem til syv medlemmer. Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind, og Marianne Bergmann Røren, konsernsjef i Mesta, ble begge valgt inn i styret.

Konsernsjefene bringer med seg unik kompetanse og innsikt, som vil komme godt til nytte i styrets arbeid fremover.

– Styret i Skift trenger medlemmer med førstehåndserfaring fra klimautfordringen, ingen steder er klimaskiftet tydeligere enn i forsikring og anlegg. Turid Grotmol fra Fremtind og Marianne Bergmann Røren i Mesta møter klimautfordringene daglig og bringer dermed førstehånds innsikt inn i vårt styre, forteller styreleder Jens Ulltveit-Moe.

Mesta er en av årets nye medlemsbedrifter. Om sitt nye styreverv i Skift, sier Marianne Bergmann Røren:

– Et velfungerende klimanettverk med ledende aktører i næringslivet er en god og viktig drivkraft for å legge trykk bak skiftet bedriftene må lykkes med. Vi skal bruke plassen rundt bordet godt, og være en representant for infrastrukturbransjen. Jeg gleder meg til å ta del i styrearbeidet videre.

Turid Grotmoll trer inn i styret på vegne av en av Skifts aller første medlemsbedrifter, Fremtind.

– Vi har vært med i Skift fra oppstarten, og jeg er veldig glad for å få lov til å gå inn i styret akkurat nå. Nettverket har vokst og vist sin eksistensberettigelse, vi får politikernes oppmerksomhet og vi møter hverandre som toppledere for de virksomhetene vi leder. Det fascinerer meg at vi dekker så store deler av næringslivet – det er ikke ett tema vi ikke kan ta opp med troverdighet, og det får «impact» når vi bestemmer oss for å gjøre noe sammen. Akkurat der er vi i Fremtind også nå; vi har tatt stilling, vurdert vesentlighet, testet ut hvordan vi kan jobbe og hva som virker, satt langsiktige mål, og er i gang med å gjennomføre tiltak som vil få effekt – for oss og for kundene. Dagens ledelse av Skift har stor energi og gjennomføringsevne, og jeg gleder meg til å få bidra fra styrearenaen, sier Grotmoll.

Det nye utvidede styret i Skift for neste periode består dermed av: Jens Ulltveit-Moe, styreleder i Umoe, Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge, Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft, Odd-Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand, Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, Marianne Bergmann Røren, konsernsjef i Mesta og Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind.