Skift styrker samarbeidet med SMBer i distriktene

Omstillingen av næringslivet trenger drahjelp og innspill fra små og mellomstore bedrifter i hele landet. På mange områder er det også naturlig at de tar ledelse, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland. Skift inngår nå samarbeidsavtale med Næringshagene i Norge.

Del:

Omstillingen av næringslivet trenger drahjelp og innspill fra små og mellomstore bedrifter i hele landet. På mange områder er det også naturlig at de tar ledelse, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland. Skift inngår nå samarbeidsavtale med Næringshagene i Norge.

Næringshagene i Norge består av 47 selvstendige næringshager som representerer til sammen over 4000 små- og mellomstore bedrifter fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord - bedrifter som skaper verdier for over 8,6 mrd. kroner hvert år og hadde en akkumulert verdiskaping på 91,21 mrd. kroner for årene 2012-2019.

– Dette er bedrifter som er essensielle i omstillingen av Norge, og bevaringen av næringslivets konkurransekraft i en verden som er i rask endring. Samtidig har mange av disse bedriftene en nærhet til både lokalsamfunnene, naturressursene og de kloke hodene som kan komme opp med de løsningene som trengs for å avverge klimakrisen, sier Haugland.

Lokalt næringsliv eier minst 51 prosent av aksjene i den enkelte næringshage. Næringshageprogrammet har som hovedmål å bidra til økt verdiskapning, vekst og utvikling av næringsliv i distriktene. Styreleder i Næringshagene i Norge, Stig Hansen, tror et samarbeid med Skift vil styrke dette arbeidet.

– Næringshagene i Norge er svært fornøyd med å etablere en samarbeidsavtale med Skift. Det gir oss et godt nettverk rettet mot de utfordringer innen bærekraft som alle på en eller annen måte blir berørt av. Porteføljen til Skift Norge viser at vi havner i et nettverk med svært viktige medspillere som vi helt sikkert vil dra nytte av i det videre arbeidet. Vi ser med glede fram til det videre samarbeidet, sier Hansen.

Næringsutvikling med fokus på økt bærekraft vil stå sentralt når organisasjonene skal engasjere norsk næringsliv inn i prosjekter og prosesser som drives i industriene Næringshagene i Norge representerer.

– Næringshagenettverkets styrke er overføring av kunnskap, deling av beste praksis, samarbeid på tvers av bedrifter og utvikling av faglige nettverk i lokalsamfunnene. Næringshageprogrammet er tett på næringsmiljøer over hele landet og er også et viktig verktøy for å rulle ut nasjonale satsingsområder, som f.eks bærekraft, asvlutter Hansen.