Skift støtter bedriftsopprop: Ber EU øke målene for utslippskutt til 55 prosent

I forkant av president Ursula von der Leyens årlige unionstale, har over 150 europeiske bedriftsledere signert et brev til ledelsen i EU. De ber om at målene for utslippskutt innen 2030 økes til 55 prosent, for å fremme europeisk konkurransekraft.

Del:

I forkant av president Ursula von der Leyens årlige unionstale, har over 150 europeiske bedriftsledere signert et brev til ledelsen i EU. De ber om at målene for utslippskutt innen 2030 økes til 55 prosent, for å fremme europeisk konkurransekraft.

På listen over signaturer finner man store internasjonale selskaper som Storebrand, Statkraft, Microsoft, IKEA, Deutsche Bank, Unilever, H&M, Google og Apple. Brevet, som støttes av aktører innenfor en rekke bransjer som tung industri, kraftproduksjon, finans, varehandel, produksjon og teknologi, har blitt utarbeidet etter et initiativ fra Corporate Leaders Group, og kan leses i sin helhet her. I tillegg har 21 europeiske næringslivsnettverk stilt seg bak oppropet.

– Internasjonale bedrifter ønsker å være en del av løsningen på klimakrisen. Vi trenger drastiske utslippskutt, sirkulære verdikjeder og mer natur. Å være først ute med å utvikle varer og tjenester tilpasset dette, vil gi konkurransekraft. EU er i ferd med å bli et ideelt marked å teste ut nye løsninger for å innta lederposisjoner i fremtidens næringsliv, og det må vi i Norge ta innover oss, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

Brevet slår fast at europeisk næringsliv etterspør en ambisiøs implementering av krisepakker fokusert på grønn omstilling og digitalisering, og kortsiktige mål for utslippskutt for å få fart på arbeidet som trengs frem mot nullutslippsvisjonen for 2050. Selskapene mener at en klarhet i omstillingen til netto null utslipp for hver sektor, etterfulgt av politikk som legger til rette for massive investeringer i klimanøytrale løsninger er helt nødvendig for å skape en sunn økonomisk utvikling fremover. Målet er trygge, grønne jobber og en robust økonomi som spiller på lag med 1,5 gradersmålet nedfelt i Parisavtalen.

Sammen har selskapene blitt enige om tre overordnede oppfordringer til ledelsen i EU og toppmøtet "Climate Week NYC" som går av stabelen neste uke:

▪ Ambisjonene i "European Green Deal" må få bred oppslutning.

▪ Krisepakkene relatert til koronakrisen må legge til rette for de grønne investeringene som trengs for å ta oss mot klimanøytralitet i 2050.

▪ Man bør enes om å kutte lokale utslipp av klimagasser i EU med 55 prosent innen 2030.