Skift skjerper klimarapporteringskrav og erklærer klimanøytralitet

Medlemskriteriene i det næringslivsdrevne klimainitiativet Skift blir strengere når det gjelder både rapportering av utslipp og langsiktige målsettinger.

Del:

Medlemskriteriene i det næringslivsdrevne klimainitiativet Skift blir strengere når det gjelder både rapportering av utslipp og langsiktige målsettinger. – Det som måles, blir gjort, sier konsernsjef i Storebrand og styremedlem i Skift, Odd Arild Grefstad, som skal presentere de økte ambisjonene på årets Zerokonferanse 11. november.

Grefstad har ledet en arbeidsgruppe i Skift innen finans, som først kom med forslaget om innstrammede rapporteringskrav. Disse ble presentert og diskutert på et møte med alle konsernsjefene i nettverket samt statsminister Erna Solberg i oktober, hvor også Skifts klimaregnskap for 2020 ble overlevert.

– Klimarapportering vil bli ett av de viktigste strategiske styringsverktøyene vi som bedriftsledere vil ha fremover. Det samme gjelder for myndighetene, sier Grefstad. Som leder for en av landets største finansaktører, snakker han ut fra erfaring.

– Investorer og långivere krever transparent og god rapportering på klima. Vi bruker det til vurdering av fremtidig inntjening og risiko i den enkelte bedrift. Vi trenger det også for å dokumentere at våre investeringer utvikler seg i tråd med Parisavtalen.

Medlemmene i Skift vil fremover rapportere etter følgende standarder:

  • Rapportere klimagassutslipp (scope 1-3)
  • Sette verifiserbare mål for utslippsreduksjoner som er i tråd med 1,5 gradersmålet og rapporter på faktisk måloppnåelse
  • Rapportere klimarisiko i tråd med standarene i Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

– Reell endring skjer først når selskaper, investorer og myndigheter drar i samme retning. Det er behov for å etablere et felles ståsted for dagens utslipp og få verifiserbare målsetninger for klimautslippskutt som det så løpende rapporteres på. Som kjent; det som måles - blir gjort, konkluderer Grefstad.

Skift setter mål om klimanøytralitet

Skift har også besluttet at alle medlemmer må sette seg mål om når virksomheten skal være klimanøytral, noe EU har satt som mål å oppnå i 2050. Hvert selskap vil jobbe målrettet mot klimanøytralitet og selv sette tidslinjen for måloppnåelse. En felles metode er utarbeidet av medlemsbedriften PwC, som allerede har erklært klimanøytralitet i 2030.

– Vi i PwC ønsker ikke å sitte stille i båten og se på at utviklingen går for sakte. Vi har derfor forpliktet oss til klimanøytralitet i hele vår globale virksomhet innen 2030. Vi ønsker at vi sammen med de andre medlemmene i Skift kan være en inspirasjon for resten av næringslivet, sier Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge.