Skift og CICERO inngår samarbeid

– For at ny kunnskap om effektive utslippskutt skal ha størst mulig effekt, er det viktig at også næringslivet er koblet på i forskningsarbeid knyttet til deres respektive virkningsområder, sier direktør for CICERO senter for klimaforskning, Kristin Halvorsen.

Del:

– For at ny kunnskap om effektive utslippskutt skal ha størst mulig effekt, er det viktig at også næringslivet er koblet på i forskningsarbeid knyttet til deres respektive virkningsområder, sier direktør for CICERO senter for klimaforskning, Kristin Halvorsen.

CICERO er et tverrfaglig forskningsinstitutt som gjennom sin forskningsvirksomhet skal fremskaffe kunnskap som kan bidra til å løse klimaproblemet.

– CICERO leverer klimaforskning av høy internasjonal kvalitet og deltar i omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Det er viktig at næringslivsaktører som ønsker å gå i front med utslippskutt og mer bærekraftige verdikjeder er tett knyttet opp mot forskningsmiljøer som dette, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland.

Forskning som setter fart på omstillingen

Skift har som formål å bidra til Norges klimamål med 50-55 prosent kutt innen 2030 gjennom å utvikle nye forretningsmuligheter, utveksle kunnskap, støtte innovasjonspolitikk og bidra med nasjonale eksempler.

– For å sikre norsk konkurransekraft i en tid der vi i stadig mindre grad vil kunne lene oss på fortidens næringer, trenger vi å samle næringslivet rundt klimatiltak som virkelig monner. Det er dette som vil bli etterspurt i markedet, slår Haugland fast.

Kristin Halvorsen tror kompetansen CICERO besitter kan bidra til at næringslivsaktørene i Skift oppnår dette.

– Vi har dyptgående kunnskap om klimapolitikk, klimasystemene, klimaomstilling, klimarisiko og klimatilpasning og vår forskning kan bidra til ulike virksomheters klimaomstilling. Det kan dreie seg om både utslippsreduksjoner, klimatilpasning og nye forretningsmuligheter som klimaomstilling medfører, sier hun.

Samarbeidet har som hensikt å fremover etablere forskningssamarbeid der samarbeidspartnerne fra næringslivet utvikler en tematikk eller problemstillinger som det forskes på. Dette kan være mindre egenfinansierte prosjekter og oppdragsprosjekter, eller større forskningsprosjekter finansiert gjennom tredjeparter.