Skift møtte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

På møtet diskuterte deltakerne store klimaskift for norsk næringsliv sett i sammenheng med grønn konkurransekraft.

Del:

– Jeg tror næringslivet er utrolig omstillingsdyktig, og kan levere nye løsninger kjapt, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn da han møtte Skift torsdag 1. oktober.

Konsernsjef i Ruter og styremedlem i Skift, Bernt Reitan Jenssen, hadde nettopp fortalt hvordan Ruter hadde gått sammen med en rekke andre aktører for å sørge for at helelektriske busser skulle produseres og leveres til kollektivtilbydere. Rotevatn så på dette som et godt eksempel på hvordan grønne funksjonskrav kan sette fart på omstillingen til et nullutslippssamfunn.

– Her tror jeg vi kan lande en ganske ambisiøs politikk, sa ministeren.   

Til stede på møtet var i tillegg til Rotevatn styreleder i Skift, Jens Ulltveit-Moe, og representanter fra styret i Skift ved konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen og konsernsjef i Storebrand, Odd Arild Grefstad, Konsernsjef i Ruter, Bernt Reitan Jenssen samt administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland

Hensikten var å få innspill til Skifts arbeid med å definere store klimaskift for norsk næringsliv, som også skal fremlegges for statsminister Erna Solberg 13. oktober.

– Norge skal gjennom store systemiske skift de neste årene hvor vi skal styrke næringslivets konkurransekraft og samtidig kutte utslippene dramatisk. I Skift har vi stor tro på at samarbeid på tvers av bedrifter og sektorer, og mellom næringslivet, myndighetene, organisasjoner og akademia er helt avgjørende for å få til dette på en god måte. Derfor er vi glad for at klima- og miljøministeren tar seg tid til å møte oss for å høre våre perspektiver, og dele sine tanker med oss, sier administerende direktør i Skift Bjørn Kjærand Haugland.