Skift med i «European alliance for a Green Recovery»

Pandemien krever ekstraordinære tiltak for europeisk næringslivet. Disse tiltakene bør også ta sikte på grønn omstilling.

Del:

Pascal Canfin, presidenten i miljøkomiteen i Europaparlamentet, lanserte i dag en europeisk allianse for grønne krisepakker, der Skift har valgt å delta. Alliansen samler 180 politikere, næringslivsledere, tenketanker, NGOer og handelsunioner for å øke presset for at koronakrisepakkene tar sikte på å akselerere klimapolitikken som EU har satt seg som ambisjon å gjennomføre gjennom deres «Green Deal».

- Pandemien krever ekstraordinære tiltak for å redde næringslivet. Det er svært viktig at disse tiltakene i så stor grad som mulig også sikter seg inn på å hjelpe næringslivet med den enorme omstillingen vi har foran oss når pandemien er over, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland, som signerte avtalen på vegne av de 31 medlemmene i vårt nettverk.

Alliansen er en motvekt til de stemmene som har tatt til orde for å utsette EUs klimaarbeid, og lempe på klima- og miljøkravene til europeisk industri som følge av pandemien.

- Krisehåndteringen kommer såklart i første rekke, men vi burde ikke bruke fellesskapets midler på en måte som undergraver vår mulighet til å nå de målene som er satt i Parisavtalen. Skal norsk næringsliv bli vinnere på verdensmarkedet i tiden fremover, må vi i stadig større grad være myntet på nullutslipp og sirkulære verdikjeder, slår Haugland fast.

Skift var forrige uke ute og ba om en «Green Deal» for Norge. Haugland mener at en internasjonal allianse er veien å gå.

- Det sender et tydelig signal om at den grønne bevegelsen i Europa har en løsningsorientert tilnærming til situasjonen vi nå er i. Sammen kan vi både komme oss igjennom pandemien og legge grunnlaget for et bærekraftig samfunn som kan avverge klimakrisen.

Alliansens dannelse har blitt omtalt i internasjonale medier som Bloomberg, og andre store europeiske mediehus som Le Monde, Stern og El Pais.

Pressemelding sendt ut på vegne av alliansen:

Launch of the European alliance for a Green Recovery

Press Release

At the initiative of Pascal Canfin, Chair of the Environment Committee at the European Parliament,180 political decision-makers, business leaders, trade unions, NGOs, and think tanks have come together to form a European alliance for a Green Recovery.

In the face of the coronavirus crisis, the biggest challenge Europe has faced in peacetime, with devastating consequences and a shock to the economy tougher than the 2008 crisis, Ministers from 11 countries, 79 cross-party MEPs from 17 Member States, 37 CEOs, 28 business associations representing 10 different sectors, trade union confederation representing members from 90 national trade union organisations and 10 trade union federations, 7 NGOs and 6 think tanks, have committed to working together to create, support and implement solutions to prepare our economies for the world of tomorrow.

This first pan-European call for mobilisation on post-crisis green investment packages will work to build the recovery and transformation plans which enshrine the fight against climate change and biodiversity as a key pillar of the economic strategy.

Sharing the belief that the economic recovery will only come with massive investments to protect and create jobs and to support all companies, regions and sectors that have suffered from the economy coming to a sudden halt, the alliance commits to contribute to the post-crisis investment decisions needed to reboot and reboost our economy.

Covid-19 will not make climate change and nature degradation go away. The fight against this crisis will not be won without a solid economic response. The alliance commits to participate in the fight and the victory of these two battles simultaneously, and by doing so, being stronger together.

***

Press contact: Matylda Brzezinska : +33 6 31 87 87 66 / matylda.brzezinska@europarl.europa.eu