Skift lanserer «Klimalederen» – et nytt samarbeid med Energi og Klima

Nå blir det lettere for beslutningstakere i næringslivet å følge med på utviklingen i det grønne skiftet.

Del:

Nå blir det lettere for beslutningstakere i næringslivet å følge med på utviklingen i det grønne skiftet.

På selveste Earth Day kunne Skift lansere Klimalederen, et nytt samarbeid med Energi og Klima. Klimalederen er et tilbud til Skiftnettverket, og en fast nyhetsanalyse som kommenterer på de viktigste nyhetene innen klima- og energifeltet, både globalt, i Europa og i Norge. Den er spesielt utformet for toppledere og beslutningstakere som trenger kunnskap om de viktigste nyhetene som beveger det grønne skiftet

– Det er en stor og økende flom av nyheter og kommentarer om klima- og energispørsmål. Klimalederen skal analysere og kommentere de viktigste nyhetene i feltet, både internasjonalt og i Norge. Vi håper vi med Klimalederen kan gjøre det lettere for leserne å følge med, sier Anders Bjartnes, redaktør i Norsk klimastiftelses nettavis Energi og Klima.

– For oss er det veldig fint å samarbeide med Skift. Samarbeidet gjør at vi når ut til flere lesere, og gjør det lettere for oss å fylle vår rolle, som er å gi beslutningstakere kunnskap som gjør dem bedre i stand til å gjennomføre det grønne skiftet, avslutter Bjartnes.

Klimalederen er skrevet av Energi og Klimas redaktør Anders Bjartnes, og det er Energi og Klima som er ansvarlig for innholdet.