Skift lanserer gronnvasking.no

Etter en utfordring fra tre ildsjeler, har organisasjonen Skift lansert en plakat mot grønnvasking i norsk markedsføring. Skift mener hele næringslivet bør kunne slutte seg til innholdet.

Del:

Etter en utfordring fra tre ildsjeler, har organisasjonen Skift lansert en plakat mot grønnvasking i norsk markedsføring, på gronnvasking.no. Skift mener hele næringslivet bør kunne slutte seg til innholdet.

Grønnvasking innebærer i korte trekk at bedrifter promoterer varer eller tjenester som grønne eller bærekraftige, uten å ha tilstrekkelig grunnlag for å hevde dette.

– Det begynte med Elkjøps Green Weekend-kampanje, som vi mente var et ganske grovt eksempel på grønnvasking, sier Ida Hatlebrekke i Looping, om hvorfor hun sammen med forfatter Petter Gulli og Silje Bareksten fra 3 Norske tok initiativet til samle norsk næringsliv rundt en plakat mot grønnvasking.

– Norske næringslivsaktører, som har noe av verdens beste rammebetingelser, må ikke lukke øynene, men heller gå foran som forbilder. Ikke bare i Norge, men også internasjonalt, mener Silje Bareksten. 

Etter at de tre utfordret næringslivet i Finansavisen, fikk de med seg organisasjonen Skift - Næringslivets klimaledere i arbeidet.

– Grønnvasking er et kjempeproblem, og kanskje en av de viktigste grunnene til at norske forbrukere er forvirret rundt bærekraftsbegrepet, sier administrerende direktør Bjørn Kjærand Haugland i Skift.

– Som en næringslivsorganisasjon som jobber med å peke på forretningsmulighetene i det grønne skiftet, er det svært viktig for oss å jobbe frem gode rutiner for å unngå denne typen markedsføring, sier Haugland.

Miljøorganisasjoner stiller seg bak

Plakaten har blitt til gjennom samarbeid med miljøorganisasjonene Miljøstiftelsen Zero, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender.

– Denne typen villedende markedsføring gir ofte et inntrykk av at varen eller tjenesten er bra for naturen. Men realiteten er at nesten alt vi kjøper har en eller annen form for negativ påvirkning på klima, natur og mennesker, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

– Vi håper derfor at dette initiativet mot grønnvasking kan bane vei for mer åpenhet rundt hva bærekraft faktisk er, og hjelpe bedrifter med å ta bedre valg rundt egen markedsføring, sier Andaur.

Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender, mener initiativet kan forhindre apati i møte med klimakrisen.

– Grønnvasking er et stort hinder for å oppnå bærekraft fordi det villeder forbrukere som ønsker å ta bærekraftige valg. Det kan føre til at folk som vil handle miljøvennlig i stedet tar valg som er dårlige for miljøet, og det kan føre til handlingslammelse fordi det er vanskelig å gjøre det rette i jungelen av varer og tjenester som markedsfører seg som miljøvennlig, sier Riise.

Videre poengterer hun at grønnvasking kan ødelegge for de som tar reelle grep.

– Det må lønne seg for bedrifter å bidra med reelle løsninger for å kutte klimautslipp og skape bærekraft. Vi må få eksemplene på grønnvasking ut i lyset for å få satt en stopper for dette. Det håper vi dette initiativet vil bidra til, sier Riise.

Forbrukertilsynet, tilsynsmyndigheten som verner forbrukerne mot ulovlig markedsføring, har også gitt innspill til innholdet.

Ber hele næringslivet ta plakaten i bruk

– Målet har hele tiden vært å få en spiss og tydelig plakat, som er et godt redskap for bedrifter som vil unngå grønnvasking. Vi håper på å kunne få en bred oppslutning her, sier Petter Gulli, som har ført selve plakaten i pennen. 

Han driver 12YEARS, et selskap som har spesialisert seg på  bærekraft, merkevarebygging og kommunikasjon. 

Plakaten vil lanseres nettsiden www.grønnvasking.no, og legger frem ti konkrete råd for å unngå grønnvasking. Gulli håper på en snøballeffekt i norsk næringsliv.

– Vi oppfordrer ikke bare bedrifter til å støtte opp om dette arbeidet, men også til å aktivt utfordre sine samarbeidspartnere og bransjer til å gjøre det samme.  

Bjørn Kjærand Haugland i Skift forventer at plakaten ikke bare blir pynt. 

– Vi må aktivt bruke grønnvaskingsplakaten som et verktøy for å unngå å forvirre og villede kunder.