Skift holder aktiviteten oppe digitalt

Siden tiden med hjemmekontor startet har vi holdt fire digitale møter for medlemmene i Skiftnettverket. Vi opplever et stort engasjement og ønske om å fortsette å samles for å dele refleksjoner og kunnskap i en spesiell tid.

Del:

Siden tiden med hjemmekontor startet har vi holdt fire digitale møter for medlemmene i Skiftnettverket. Vi opplever et stort engasjement og ønske om å fortsette å samles for å dele refleksjoner og kunnskap i en spesiell tid.


Innspillsmøte med Vidar Helgesen og omstillingsutvalget

Onsdag 1. april holdt Skift et digitalt møte med Vidar Helgesen. Sammen med Kristin Halvorsen leder han et utvalg for klimaomstilling i Norge nedsatt av WWF, Civita og Norsk klimastiftelse. Helgesen orienterte om arbeidet som gjøres av omstillingsutvalget, og tok i mot flere innspill fra medlemmer i Skiftnettverket.

Samtale med Idar Kreutzer i Finans Norge

Vi rundet av uken før påskeferien med å samles til samtale med Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Idar og Finans Norge har vært med i Skift siden starten. De siste ukene har han arbeidet tett sammen med myndigheter og organisasjoner om tiltakspakker for næringslivet. Idar ga oss en orientering om status for norsk næringsliv og delte sine refleksjoner på hvordan vi sammen kan bygge grønn konkurransekraft i tiden fremover. Vi var glade for å ha med over 40 deltakere tross kort varsel.

Samtale med Georg Kell, medgrunnlegger UN Global Compact

Tirsdag 14. april holdt vi en ny samling, denne gang med et internasjonalt navn og et globalt perspektiv på krisen vi står i. Georg Kell var med på å opprette UN Global Compact med FNs generalsekretær Kofi Annan i år 2000. Han har i årevis arbeidet for å bygge en global plattform for bærekraft og næringsliv. I dag er han styreleder i investeringsselskapet Arabesque Partners, i tillegg til å lede VWs eksterne bærekraftsråd.

Georg Kell delte sine refleksjoner rundt den geopolitiske situasjonen og kom med klare anbefalinger til Skiftnettverket: Vi må bruke denne krisen som en akselerator for endring. Hvordan vi reagerer på denne krisen danner DNAet for fremtiden. Næringslivsaktører bør trekke seg ut av fossil energi og gjøre store investeringer i teknologisk infrastruktur og digitalisering. I tillegg trakk han fram EUs «green deal» som et svært lovende politisk prosjekt å støtte opp om, og at de statlige krisepakkene utgjør en unik mulighet til å stimulere grønn omstilling av næringslivet.

Webinar med WWF om klima, hav og naturrisiko

Fredag 17. april holdt vår fagpartner WWF et faglig dypdykk i to temaer de jobber mye med; klimaendringenes påvirkning på havet og naturrisiko. Karoline Andaur, ny generalsekretær i WWF, påpekte at Skift kan være en viktig arena for å sette til livs løsninger for næringslivet som tar hensyn til både klima, natur og verdiskapning.

Martin Sommerkorn, leder av WWFs Arktisprogram, presenterte hovedinnholdet i FNs klimapanels spesialrapport om klima, hav og is som kom i september i fjor. Han skisserte en svært kritisk utvikling og forklarte hvorfor det ikke holder å bare fokusere på å redusere utslipp. For å unngå at situasjonen kommer ut av kontroll er det avgjørende at vi planlegger for negative utslipp i mange år framover i tid.

Else Hendel, fungerende miljøpolitisk leder i WWF, presenterte WWFs rapport om hvordan tap av natur utgjør en finansiell risiko og ga oss anbefalinger til hvordan virksomheter bør tilnærme seg tap av natur. I følge Else utgjør tap av natur et årlig økonomisk tap større enn verdens totale nasjonalprodukt. Les mer om dette her.