Skift blir norsk nettverkspartner for TED Countdown

10. oktober samler TED verden for å dele løsninger på klimakrisen.

Del:

10. oktober samler TED verden for å dele løsninger på klimakrisen.

Ted Countdown 10.10.2020 er et globalt digitalt arrangement som vil bestå av mange lokale arrangement rundt omkring i verden. Dette skal igjen lede opp til et stort arrangement i Edinburgh oktober 2021.

Arrangementet har mange tunge partnere med på laget, som Youtube, C40, Club of Rome og Rocky Mountain Institute, og hensikten er å dele gode løsninger på klimakrisen. Verdenssamfunnet skal komme sammen for å sette disse løsningene ut i livet, slik at vi oppnår handling og endring i tråd med Parisavtalen.

– Vi ser på arrangementet som en stor mulighet til å fronte vår visjon – Norge som utstillingsvindu for klimaløsninger, så vi er veldig glad for å bli valgt som nettverkspartner i Norge, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland.

– Norge har gode forutsetninger for å oppnå dette, men vi trenger også internasjonalt samarbeid, eksport og utenlandske investeringer. Derfor er arrangementer som dette viktige, og vi ser frem til å samle klimaledere i norsk næringsliv til å bli inspirert fra løsninger verden over – og dele våre norske løsninger, sier Haugland.

Hold av 10.10.2020, mer informasjon kommer!