Samarbeidsavtale med Svalbard Næringsforening

Svalbard skal omstilles fra total fossilavhengighet til et utstillingsvindu for fornybar energi og klimaløsninger.

Del:

Skift har lenge hatt et pilotprosjekt med mål om å bidra til omstillingen av Svalbard. Hvordan kan man gå fra et 100 prosent fossilavhengig øysamfunn, til å bli et utstillingsvindu for fornybar energi og klimaløsninger?

Siden oppstarten av prosjektet har lokalstyret tatt omstillingen i egne hender og utarbeidet en plan i samarbeid med Multiconsult, noe som også ga dem andreplassen for årets lokale klimatiltak under Zerokonferansen. Tiden er med andre ord moden for å sette fart frem mot visjonen om et utslippsfritt Svalbard. Derfor har Skift og Svalbard Næringsforening formalisert en avtale for å styrke arbeidet inn i 2020.

Avtalen omhandler en felles ambisjon om å finansiere en lokalbasert koordinatorstilling som er koblet tett på næringen lokalt og kan koordinere det daglige mot næringslivet på fastlandet, og tre spesifikke fokusområder for arbeidet fremover:

• Energiomstilling fra fossil til fornybar Longyearbyen.

• Et Klimahus i Longyearbyen som skal være et verktøy for Svalbardsamfunnet til å bygge kompetanse og kapasitet til å drive utviklingen.

• Bygge Svalbard som et ledende samfunn på Sirkulær økonomi.

I første kvartal 2020 planlegges det et felles arrangement i Longyearbyen, der samarbeidet vil detaljeres og utvikles videre.