Ønsker næringslivets klimaopprop velkommen

Det var tilbakemeldingen fra næringsminister Jan Christian Vestre, da han møtte styret i Skift denne uken som la fram tre viktige punkter som kan bidra til å nå klimamålene.

Del:

Det var tilbakemeldingen fra næringsminister Jan Christian Vestre, da han møtte styret i Skift denne uken som la fram tre viktige punkter som kan bidra til å nå klimamålene.

Skift - Næringslivets klimaledere ser med bekymring hvor sakte det går med det grønne skiftet. Fremover må alt vi skal gjøre, skje i et mye høyere tempo. I snitt må vi kutte utslipp med over 50.000 tonn CO2 hver uke, skal vi nå de norske klimamålene om 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030.

Næringslivets klimaopprop som ble utformet på Skift sitt CEO møte i april, ble mandag 8. august presentert for næringsminister Jan Christian Vestre av styret i Skift, representert ved Christian Rynning-Tønnesen, Marianne Bergmann Røren, Turid Grotmoll og Harald Nikolaisen.

Næringsminister Jan Christian Vestre åpnet møtet med å berømme Skift nettverket for en aktiv, tydelig og konstruktiv stemme i omstillingen av Norge. Han stilte seg bak alle punktene i oppropet og inviterte til tettere samarbeid med klimalederne i næringslivet. 

En viktig drivkraft

Etter at oppropet ble lansert tidligere i vår, har regjeringen definert tydelige mål for havvind satsing og en storstilt plan for grønn industrisatsning, helt i tråd med næringslivets klimaopprop.

– Dette er det største omstillingen av norsk økonomi noensinne, men vi må få opp tempoet betraktelig for at vi skal kunne nå klimamålene. Klimasamarbeidet engasjerer toppledere på tvers av en rekke bransjer og Skift er en viktig drivkraft i arbeidet med å kutte utslipp, bygge ny industri og skape flere grønne arbeidsplasser, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Vi i Skift vil fortsette samarbeidet med myndighetene om tiltak som bidrar til å kutte klimagassutslipp. Topplederne i Skift vil presentere klimaoppropet for klima- og miljøminister Espen Barth Eide under arrangementet «Klimaoppropet fra næringslivet: Slik kan Norge nå klimamålene» tirsdag 16. august i Arendal.

Alle våre arrangementer under Arendalsuka finner du her.