Nye samarbeidsformer mellom akademia og næringsliv

Hvordan kan akademia og næringsliv samarbeide bedre for å drive fram det grønne skiftet? Dette ble diskutert da Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo inviterte Skiftnettverket til møte 27. januar.

Del:

Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO) er kunnskapspartner med Skift. Formålet er å bringe akademia og næringsliv nærmere for å skape fortgang i det grønne skiftet. Mandag 27. januar inviterte rektor Ole Gustavsen Skiftnettverket til diskusjonsmøte for å snakke om mulighetene ved et slikt samarbeid.

AHO har allerede gjort seg gode erfaringer gjennom samarbeidsprosjekter med Skiftmedlemmene Ruter, OBOS og DNV GL. På frokostmøtet ønsket høyskolen å dele erfaringer fra slikt arbeid, og gi et tydelig signal om at Skiftnettverket er velkommen til å ta initiativ til lignende prosjekter i fremtiden.

Marius Røsstad fra Ruter fortalte om hvordan deres samarbeid med AHO hadde gått til, og skrøt av erfaringsutvekslingen de som selskap hadde fått gjennom tett samarbeid med studenter. Elias Olderbakk og Erlend Grimeland, studenter ved AHO, presenterte sluttresultatet; en ekstrafunksjon i Ruter-appen som fokuserer på gange. De påpekte at det å dra fra A til B i en by som Oslo også innebærer mye gange. Med prosjektet Ruter Gange ønsket de å skape et mer helhetlig mobilitetstilbud som også gjør det lettere og mer behagelig å bevege seg til fots.

Rektor Ole Gustavsen var opptatt av at et tett samarbeid mellom AHO og næringslivet måtte komme begge parter til gode. Studentene er skolens sterkeste ressurs som har svært mye å komme med, men listen for prosjektene må legges på et nivå som legger til rette for utvikling og læring. Det er ikke alle oppdrag som er like passende, og Gustavsen påpekte at AHO ikke skal være et alternativ til profesjonelle aktører.

- Studentene er noen av de viktigste endringsagentene vi har i årene fremover, og det er avgjørende at universitetene og høyskolene rundt om i Norge gir dem den kompetansen de trenger. Vi mener at et tettere samarbeid med næringslivet vil kunne bidra til dette, slo Bjørn Haugland, administrerende direktør i Skift, fast på møtet. Gjennom en nærere relasjon vil næringslivet kunne dele problemstillinger og erfaringer fra det de står overfor i sitt bærekraftsarbeid, og avstanden mellom forskning og praksis vil kunne bli kortere.

Flere samarbeidsformer ble diskutert, blant annet å koble på næringslivsaktører på eksisterende kurs, opprettelse av nye kurs, og at Skiftmedlemmene selv tar initiativ til å invitere studenter med på egnede prosjekter. Møtet la et godt grunnlag for videre arbeid framover.

Skiftmedlemmer som ikke hadde mulighet til å være tilstede på møtet, men som er interessert i å bli med på samarbeidet eller få tilsendt presentasjonene fra møtet, kan ta kontakt med tone@skiftnorge.no.