Ny rapport om sirkulære forretningsmodeller: Muligheter og utfordringer i det nye geopolitiske landskapet

Som en del av det nordiske prosjektet «Climate Neutral Nordics» har vår svenske samarbeidspartner Hagaintiativet sluppet en ny rapport om sirkulære forretningsmodeller og sirkulær økonomi.

Del:

Som en del av det nordiske prosjektet «Climate Neutral Nordics» har vår svenske samarbeidspartner Hagaintiativet sluppet en ny rapport om sirkulære forretningsmodeller og sirkulær økonomi. Med utgangspunkt i den nye geopolitiske situasjonen, kan sirkulære forretningsmodeller og sirkulær økonomi bidra til å bygge et mer bærekraftig og motstandsdyktig Norden.

Det finnes mange positive eksempler og lovende sirkulære forretningsmodeller i Norden. Gjennom et styrket nordisk samarbeid kan omstillingen av den sirkulære økonomien fremskyndes og muliggjøre flere fordeler for de nordiske landene. 

Rapporten beskriver tre områder hvor sirkulære forretningsmodeller har størst potensial og kan gi flere fordeler for mange samfunnssektorer: 1) matproduksjon, 2) sjeldne jordarter, metaller og råvarer og 3), varme og fornybar energi. Rapporten løfter videre frem fire muligheter der nordisk samarbeid kan spille en viktig rolle:

  • En felles nordisk strategi for sirkulærøkonomi med fokus på løsninger med høyt potensial og kritiske verdikjeder
  • Utveksle erfaringer om skattereform for sirkulær økonomi
  • Utveksle erfaringer og harmonisere standarder, definisjoner og tilgang til data
  • Kunnskapsoverføring og læring fra tidligere erfaringer

Rapporten er laget av Hagainitiativet som en del av prosjektet «Climate Neutral Nordics». Prosjektet er et samarbeid mellom svenske Hagainitiativet, Skift – Næringslivets klimaledere og finske Climate Leadership Coalition (CLC) og er finansiert av Nordisk Ministerråd.

Les rapporten her.

Se webinaret her.

Les pressemelding fra Hagainititativet her.