Norwegian Hydrogen melder seg inn Skift

Norwegian hydrogen ønsker å være en sentral bidragsyter til det grønne skiftet gjennom sin satsing på grønt hydrogen.

Del:


Norwegian Hydrogen melder seg inn i Skift

Norwegian Hydrogen ønsker å være en sentral bidragsyter til det grønne skiftet gjennom sin satsing på grønt hydrogen. Deres mål er å utvikle, etablere og drifte en komplett hydrogeninfrastruktur både i Norge og internasjonalt. Dette inkluderer bygging av produksjonsanlegg, distribusjonssystemer og et omfattende nettverk av fyllestasjoner, primært for tungtransport og maritim næring.

- Norwegian Hydrogens satsing på grønt hydrogen er viktig for en raskere overgang til grønn industri og transportløsninger uten CO2-utslipp, sier Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift.

Skift lanserte i 2020 Skiftnotatet om Energi, som spesielt fokuserer på utslippsfri skipsfart. I notatet foreslår Skift at det skal innføres krav om utslippsfri drift av skip i Norske farvann fra 2030, samtidig som teknologiutvikling for hydrogen og ammoniakk til framdrift av skip aktivt stimuleres gjennom investeringsstøtte for å danne grunnlaget for grønn skipsfart.

- Vi håper kunne bidra med egne erfaringer om grønt hydrogen, og samtidig lære mer gjennom Skiftnettverket, sier Jens Berge, administrerende direktør i Norwegian Hydrogen. – Vi er et gjøreselskap, ikke et prateselskap, og gleder oss til å samarbeide med andre gjøreselskap i Skift om å kutte CO2-utslipp. Både Skiftnotatet om energi og Skifts Svalbardpilot er eksempler på pågående initiativer hvor vi ser et stort potensial for samarbeid.

Første produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Norge

Knut Flakk har stått i spissen som initiativtaker for Norwegian Hydrogen. Deres første prosjekt Hellesylt Hydrogen Hub vil produsere grønt hydrogen med bruk av delvis innestengt vannkraft på Hellesylt i Møre og Romsdal. Prosjektet var et av de første som fikk tildelt midler gjennom Pilot-E støtteordningen, og har til sammen fått tildelt 46,6 millioner kroner. Produksjonen skal være oppe og gå i løpet av 2023, og vil være avgjørende for at ambisjonene om nullutslipp i verdensarven Geirangerfjorden skal la seg realisere.

Flakk Group, Hofseth International, Hexagon Purus og Tafjord Kraft utgjør det industrielle eierskapet i Norwegian Hydrogen.

Vi ønsker Norwegian Hydrogen velkommen i Skift!