NorgesGruppen går i front i bransjen og blir medlem i Skift - Næringslivets klimaledere

-Vi ser frem til å delta i Skift-nettverket. Vi håper å lære mye av de klimaambisiøse medlemmene, og samtidig ser vi frem til å dele erfaringer fra vår reise mot å bli klimanøytrale og å drive bærekraftig utvikling i verdikjeden for mat, sier konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen som akkurat har meldt seg inn i Skift!

Del:

Skift - Næringslivets klimaledere - er et næringslivsdrevet klimainitiativ, hvis formål er å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030. Med 34 medlemmer, blant andre Posten, Statkraft og Telenor, jobber Skift for å akselerere den grønne omstillingen, og finne forretningsmulighetene som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet. Nå har NorgesGruppen ved konsernsjef Runar Hollevik, gått inn i nettverket.

- Vi er veldig glad for å ha en så fremoverlent aktør som NorgesGruppen med som medlem. Som Norges femte største selskap med 1800 dagligvarebutikker har NorgesGruppens bærekraftstiltak stor påvirkning på både ansatte, leverandører og kunder. Gjennom samarbeidet med Skift vil NorgesGruppen stå i front for sin bransje og samtidig inspirere andre bransjer med sitt bærekraftengasjement, sier Bjørn Kj. Haugland, administrerende direktør i Skift.

At NorgesGruppen velger å ha klima som en sentral del av sin strategi får ikke bare betydning på valg den enkelte kunden gjør i butikkene, men også hvordan man drifter et stort konsern med alle datterselskaper og underleverandører. Sammen ser vi frem til å jobbe med temaer som grønnere verdikjede og klimanøytralitet utover høsten.

-Vi ser frem til å delta i Skift-nettverket. Vi håper å lære mye av de klimaambisiøse medlemmene, og samtidig ser vi frem til å dele erfaringer fra vår reise mot å bli klimanøytrale og å drive bærekraftig utvikling i verdikjeden for mat, sier konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen.

Tirsdag 18. august var Hollevik en av deltakerne i webinarserien om arbeidslivets omstilling under korona, hvor også klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og flere andre toppledere, deltok i en panelsamtale. Samtalen handlet om at hele samfunnet på rekordtid har måttet omstille sine arbeidsmåter og samhandlingsformer. Den største endringen for mange er utstrakt bruk av digitale plattformer for å samhandle og kommunisere på. Klimagassutslippene globalt og nasjonalt stuper fordi økonomien strupes, aktiviteten går ned og vi arbeider på nye måter. Hva har vi lært så langt og hva tar vi med oss videre? Hva blir policy for bruk av hjemmekontor? Hvilke klimagevinster kan pandemien føre til på sikt?


Se opptak fra arrangementet her!