Norges Idrettsforbund og Skift – Næringslivets klimaledere inngår samarbeid

Samarbeidet mellom NIF og Skift er tuftet på en felles oppfatning om at omstillingen til en bærekraftig fremtid krever systemiske endringer i hele samfunnet.

Del:

Samarbeidet mellom NIF og Skift er tuftet på en felles oppfatning om at omstillingen til en bærekraftig fremtid krever systemiske endringer i hele samfunnet. Systemiske endringer krever brede samarbeidskoalisjoner og aktiv inkludering av barn og ungdom. Samarbeidet fokuserer på å drive positiv påvirkning og systemisk endring hvor kjernen er et aktivt samarbeid mellom idrett og næringsliv. Skift skal delta i en arbeidsgruppe sammen med NIF hvor hensikten er å kartlegge hvordan samarbeid mellom næringsliv og idrett kan forsterke bærekraftsarbeidet til NIF. Formålet til arbeidsgruppen vil være å etablere egne samarbeidsprosjekter mellom NIF og medlemmer av Skift.

NIF lanserer bærekraftstrategi

Idretten er en viktig premissgiver for et bærekraftig samfunn. Norges idrettsforbund har nå lansert en bærekraftsstrategi som gir retning og tydelighet for norsk idretts arbeid med bærekraft.

– Det gjøres allerede veldig mye godt arbeid som fremmer bærekraft i norsk idrett. Bærekraftsstrategien skal bidra til å øke bevisstheten rundt de positive effektene av idretten, samtidig som vi skal adressere og redusere vår negative innvirkning på mennesker og miljø, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Bærekraftstrategien ble nylig lansert om bord på den elektriske båten MS Brisen under en større markering i Oslofjorden, hvor også flere av Skift sine medlemmer var tilstedet.

-Vi gratulerer Norges idrettsforbund med en ny bærekraftsstrategi og vi ser frem til et godt og strategisk næringslivssamarbeid, sier Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift.