NMBU og Skift inngår samarbeidsavtale

– Problemene er komplekse og henger sammen med hverandre. Det gjør også løsningene. Vi vil bidra både til å belyse disse sammenhengene og samtidig utvikle nye næringsveier, sier rektor Sjur Baardsen.

Del:

Nylig signerte rektor Sjur Baardsen og Bjørn Kjærand Haugland en samarbeidsavtale som gjør NMBU til kunnskapspartner i Skift.

Avtalen har vært operativ siden juni, og ble formelt signert 11. desember. Rektor Sjur Baardsen ved NMBU mener denne typen samarbeid er viktig for å få opp tempoet i arbeidet med bærekraftsmålene.

– Menneskeheten har aldri før i historien stått overfor så store og komplekse utfordringer som nå. Vi skal løse klimaproblemene, bevare artsmangfoldet, mette ti milliarder innen 2050, utrydde fattigdom og mye, mye mer – samtidig. Problemene er komplekse og henger sammen med hverandre. Det gjør også løsningene. Vi vil bidra både til å belyse disse sammenhengene og samtidig utvikle nye næringsveier. For å lykkes i tide med dette, er det fullstendig avgjørende at vi drar lasset sammen, på tvers av fagmiljøer og sektorer, sier rektor Sjur Baardsen.

For administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland, gir dette gjenklang.

– Hovedideen i Skift er rett og slett samarbeid, på tvers av bedrifter, bransjer og sektorer. For oss i næringslivet er det helt åpenbart at akademia må spille en sentral rolle i den omstillingen norsk næringsliv skal gjennom. De bidrar til å forske frem løsninger, samtidig som de utdanner neste generasjons arbeidstakere. Arbeidstakere som må ha kunnskapen og motet til å sette spørsmålstegn ved hvordan vi drifter samfunnet vårt, for så å endre det i tråd med Parisavtalen og FNs 17 bærekraftsmål.

Baardsen er glad for at næringslivet de siste årene har tatt en mer aktiv rolle i klimadebatten.

– Hele samfunnsorganismen må være innretta på snuoperasjonen for å klare den. I dette bildet er Skifts initiativ veldig viktig, fordi det kommer fra næringslivet selv. Det kan bidra til at større deler av næringslivet raskere tar sin del av ansvaret og får opp tempoet i omstillinga. Derfor har vi valgt å gå om bord som kunnskapspartner.

Finne kunnskapsbehov

Rektoren legger til at det overordna målet med avtalen er å finne de mest effektive måtene for å avdekke kunnskapsbehov.

– Det er viktig å finne hvilke kunnskapshull vi må tette. Og så må vi gjøre kunnskapen til ny praksis så raskt som mulig. Slik kan Norge klare overgangen til nullutslipp uten å miste konkurransekraft, sier Baardsen.

For det handler ikke bare om å nå klimamålene, men å forberede norsk næringsliv på en fremtid der oljebransjen vår blir mindre og mindre betydelig, mener Haugland i Skift.

– Det er ikke noen tvil om hvilken retning verdensmarkedet er nødt til å bevege seg i. Vi ser nå krystallklare signaler fra EU, vår viktigste handelspartner, om hvor raskt skiftet vekk fra olje og gass kommer til å gå. Samtidig er norsk økonomi fortsatt helt avhengig av disse to eksportvarene. Eksportbalansen vår uten oljen er allerede negativ, med en synkende trend. Skal vi sikre vår velferd, og våre arbeidsplasser, er vi nødt til å snu denne trenden, og skape grønn konkurransekraft.

Konkret skal NMBU bidra til kunnskapsutvikling for Skift og medlemsbedriftene, blant annet gjennom større og mindre forskningssamarbeid. Et forskningsprosjekt kan også inkorporere studentdeltagelse, masteroppgaver og andre samarbeidspartnere.

Allerede i gang

Avtalen har allerede fått flere konkrete utslag. Blant annet har NMBU som første universitet, stilt seg bak Skifts ti prinsipper for grønne og ansvarlige innkjøp. I tillegg har NMBU søkt og fått midler fra Kompetanse Norge sammen med Skift og to andre næringslivsklynger, iKuben og Smart Innovation Norway samt DigitalNorway og Lørn.tech, til å utvikle et fleksibelt videreutdanningskurs i digital kompetanse og bærekraft. Fagansvarlig ved NMBU er Elin Kubberød ved Handelshøyskolen.

I 2021 skal NMBU bidra til å forme Skifts posisjoner på områdene byutvikling, mat og landbruk, kompetanse og klimatilpasninger. Notatene skal etter planen lanseres i april.