NHH blir kunnskapspartner i Skift

NHH har som mål å støtte opp om alle de 17 bærekraftsmålene til FN. Nå ønsker handelshøyskolen å koble studenter og akademia på næringslivet gjennom Skift. – Vi ser frem til å bli utfordret av en generasjonen med økonomer som virkelig vil kjenne klimakrisen på kroppen, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

Del:

NHH har som mål å støtte opp om alle de 17 bærekraftsmålene til FN. Nå ønsker handelshøyskolen å koble studenter og akademia på næringslivet gjennom Skift. – Vi ser frem til å bli utfordret av den generasjonen med økonomer som virkelig vil kjenne klimakrisen på kroppen, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

– NHHs eksistenserklæring er «Sammen for bærekraftig verdiskaping» og samarbeidet med Skift er i tråd med denne. Vårt mål er å være en drivkraft for bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling, sier NHH-rektor Øystein Thøgersen.

Eksistenserklæringen fra 2019 er en del av høyskolens strategi, som blant annet har fokus på bærekraft og omfattende interaksjon med næringsliv og samfunnsinstitusjoner. NHH skal også ta miljøhensyn knyttet til anskaffelser og innkjøp, og stiller seg bak Skift sine 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett.

Sammen for bærekraftig verdiskapning

Thøgersen mener at avtalen kan bringe akademia nærmere næringslivet, og på den måten bidra til bærekraftig verdiskapning og grønn konkurransekraft.

– Ved NHH er forskning og undervisning innen bærekraft og klimaøkonomi svært viktig, med initiativ på tvers av institutt, sentre og forskningsområder. Høyskolen dekker en bredde som gjør at vi kan bistå med å løse utfordringer knyttet til bærekraft generelt og spesielt til balansen mellom økonomisk utvikling og miljøpåvirkning, sier NHH-rektoren.

Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift, mener det er avgjørende for organisasjonen å inkludere ikke bare den enorme kompetansen til akademia, men også den yngre generasjonen de utdanner.

– Næringslivet trenger å bli utfordret av tankesettet og ideene til den generasjonen som virkelig kommer til å kjenne klimakrisen på kroppen. Vi må kjenne et hastverk som akselererer omstillingen til det tempoet som trengs dersom vi skal nå målene som er satt for 2030 og 2050.

Kompetanse i det grønne skiftet

Gjennom avtalen med Skift vil NHH utforske muligheter for forskningssamarbeid knyttet til bærekraft, også i form av studentdeltakelse og masteroppgaver. Thøgersen vektlegger neste generasjons rolle i den grønne omstillingen, og ønsker at avtalen skal ha en verdi for studentene.

– På NHH utdanner vi morgendagens ledere, og de kommer til å få en viktig rolle i det grønne skiftet. Ved å legge til rette for et nært samarbeid mellom forskningsmiljøet, næringslivet og studentene, kan vi utvikle den kompetansen som er nødvendig for å skape et bærekraftig næringsliv og samfunn.

Haugland er enig med Thøgersen, og mener fremtidens arbeidstakere må være nytenkende og evne å utfordre og løsrive seg fra etablert praksis.

– Vi må tenke nytt rundt hele verdikjeden i så å si alle bedrifter i alle bransjer. Økonomene som utdannes fra NHH må ha denne holdningen, og ta den med seg inn i de beslutningene de skal ta i arbeidslivet med en selvtillit som lar dem utfordre det etablerte, sier Haugland.

En læringsarena

Som kunnskapspartner i Skift bidrar NHH til kunnskapsutvikling for Skift og medlemsbedriftene.

– Samarbeidet med Skift gir NHH læringsmuligheter og en arena til å formidle ny kunnskap og løsninger til bedrifter som er pådrivere for at Norge skal nå sine klimamål. Siden initiativet kommer fra næringslivet selv, har Skift et momentum som kan få fortgang i omstillingen og styrke internasjonal konkurransekraft, avslutter Thøgersen.

Gunnar S. Eskeland, professor i økonomi ved NHH forskningssenteret Energy, Natural Resources and the Environment (ENE), ser på samarbeidet med Skift og medlemsbedriftene som sentralt i den forskning som nå igangsettes rundt miljø- og samfunnsansvar – ESG. Spesielt opp mot hvordan eierskap og finans knyttes til samfunnsansvar og energiomstillingen.

– Hvis verden ser annerledes ut i 2030, så er det gjennom investeringer gjort i mellomtiden. I Skiftsamarbeidet vil vi arbeide med nettopp dette. Samarbeidet har allerede resultert i et prosjektforslag til forskningsrådet, og vi forventer å jobbe sammen om flere problemstillinger fremover, sier Eskeland.