Naturkrisen krever at vi går “fra sektor til samarbeid”

Mandag 4. mars møtte Skift statsråd Andreas Bjelland Eriksen om Natur21.

Del:

Fra venstre: Bjørn Kjærand Haugland, adm. dir i Skift, Ingeborg Palm Helland, forskningssjef i Norsk institutt for naturforskning, Norunn Sæther Myklebust, adm. dir. i Norsk institutt for naturforskning, Øystein Eriksen Søreide, adm. dir. i Abelia og Kenneth Karijord, seniorrådgiver hos Abelia.

På bakgrunn av debattinnlegget Naturpolitikken trenger en helhetlig plan i Altinget i midten av januar, ba klima- og miljøminister, Andreas Bjelland Eriksen, kronikkforfatterne inn til et møte for å høre mer om hva vi mener Regjeringen bør satse på.

Regjeringen planlegger å legge fram en naturmelding i løpet av året, der det forventes å få tydeligere mål, ansvarsområder til både det offentlige og næringslivet, og konkrete verktøy i naturpolitikken.

Vårt initiativ, med Norsk institutt for naturforskning i spissen, er å lage Natur21 som en nasjonal strategi for naturmangfold og arealbruk. I tillegg til Skift, har også Abelia støttet forslaget.

Vårt hovedpoeng i møtet med statsråden var at det er viktig med en samlet strategi for forskning og innovasjon som sikrer en langsiktig kunnskaps- og teknologiutvikling innen naturmangfold, naturrestaurering, naturbaserte løsninger og samspillet mellom natur og klima. Her kan Natur21 være Norges nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategi for naturmangfold og arealbruk, og bør vektlegge næringslivets ambisjoner og muligheter i fremtidens grønne samfunn.

Vi tror at dette vil fremme norsk konkurranseevne og økt verdiskapning, samtidig som vi tar vare på de viktige naturverdiene våre.

Statsråden berømmet næringslivets engasjement for naturen i møtet.

Skift - næringslivets klimaledere er et klimasamarbeid på tvers av bransjer med lang erfaring med sektorovegripende samarbeid. Både klima og naturkrisen er store systemiske endringer som krever at vi endrer perspektivet “fra sektor til samarbeid”.