NAF (Norges Automobil-Forbund) trer inn i Skift

For NAF (Norges Automobil-Forbund) er deltakelsen i Skift en naturlig forlengelse av organisasjonens langsiktige engasjement for bærekraftige løsninger innen transportsektoren.

Del:

Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF

— Som Nordens største interesseorganisasjon for bilister, er det avgjørende for oss å ta en aktiv rolle i omstillingen til en grønnere transportsektor. Gjennom vår deltakelse i Skift-nettverket kan vi bidra til å forme en fremtid der nullutslipp er normen, ikke unntaket. Vi ser det som vår plikt å støtte opp om initiativer som fremmer bærekraftig mobilitet, samtidig som vi sikrer at løsningene er tilgjengelige og fordelaktige for alle våre medlemmer, sier administrerende direktør i NAF, Stig Skjøstad.

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør NAF til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 67 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige.

NAF har alltid vært opptatt av å forbedre trafikksikkerhet og transporteffektivitet, og nå tar organisasjonen et skritt videre ved å arbeide for en fremtid uten utslipp.

— Skift-nettverket gir oss en unik mulighet til å samarbeide med andre ledende aktører, dele kunnskap og erfaringer, og utvikle innovative løsninger som kan bidra til å nå Norges ambisiøse klimamål. Vi er overbevist om at veien til nullutslippssamfunnet krever både politisk vilje og samarbeid på tvers av næringer. Gjennom Skift kan vi påvirke beslutningstakere og være en pådriver for nødvendige endringer i regelverk og incentiver. Dette er ikke bare viktig for miljøet, men også for fremtidig økonomisk vekst og konkurransekraft i norsk næringsliv, sier Skjøstad.

NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som aktivt arbeider for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

— Gjennom vår deltagelse i Skift-nettverket forsterker vi NAFs forpliktelse til å være en ledende kraft i omstillingen til en bærekraftig fremtid. Vi ser frem til å bidra med vår kompetanse og erfaring, og til å være en aktiv pådriver for de endringene som er nødvendige for å realisere nullutslippssamfunnet, forteller Skjøstad.

Bjørn K. Haugland, adm.dir. i Skift, ønsker NAF hjertelig velkommen som medlem.

— Nesten 1/3 av Norges klimagassutslipp kommer fra transport, hvorav halvparten fra veitrafikk. Det er derfor viktig at vi jobber målrettet og utvikler grønne og mer bærekraftige transportløsninger. Med NAF på laget ser vi frem til å jobbe på tvers av bransjer og sektorer for å fremme gode nullutslippsløsninger for transportsektoren, uttaler Bjørn K. Haugland, adm.dir. i Skift.