Næringslivsopprop for økt CO2-avgift

Skift - Næringslivets klimaledere og Miljøstiftelsen Zero oppfordrer norsk næringsliv til å støtte regjeringens foreslåtte økning i CO2-avgiften.

Del:

Skift - Næringslivets klimaledere og Miljøstiftelsen Zero oppfordrer norsk næringsliv til å støtte regjeringens foreslåtte økning i CO2-avgiften.

- Signer oppropet til støtte for regjeringens foreslåtte opptrapping av CO2-avgiften, send en mail til kontakt@skiftnorge.no hvis deres toppleder vil signere! -

Les mer om bakgrunnen for oppropet i Dagens Næringsliv.

Næringslivet trenger en økning i CO2-avgiften. Det vil gi omstilling og grønn
konkurransekraft, og spare samfunnet for store kostnader. Regjeringens plan om en gradvis økning av CO2-avgiften til 2000 kr per tonn innen 2030 gir håp om at Norge kan nå sine klimamål, og samtidig omstille norsk økonomi. Når utslipp får en pris, påvirkes alle beslutninger. Det vil i økende grad lønne seg å investere i utslippsfrie løsninger.

Omstilling er dyrt og krevende. Vi må derfor lete etter den billigste veien til null utslipp for å ikke tære på velferden. En avgift er det mest kostnadseffektive og treffsikre virkemiddelet. Inntektene staten får fra avgiften, kan benyttes til å senke andre skatter og avgifter, men også til å lette omstillingen gjennom støtte til infrastruktur, teknologiskift og omfordeling.

Debatten om CO2-avgiften bør ikke handle om hvorvidt Stortinget bør vedta økningen. Den bør handle om hvordan vi samtidig letter omstillingen for sårbare næringer, distrikter og familier i hele landet.

Vi støtter en økning av CO2-avgiften. Den vil gi grønn konkurransekraft på den billigste måten, for oss alle, og gi oss det taktskiftet både næringslivet og klimaet trenger.

Signert av:

Tor Olav Mørseth, Managing Director, Snøhetta Oslo

Jan Christian Vestre, Administrerende direktør, Vestre AS

Kristin Skogen Lund, Konsernsjef, Schibsted

Knut Eriksmoen, CEO, Schenker AS

Tore Bekken, Administrerende direktør, ASKO NORGE AS

Runar Hollevik, Konsernsjef, NorgesGruppen

Egil Hogna, Konsernsjef, Norconsult

Odd Arild Grefstad, Konsernsjef, Storebrand

Tone Wille, Konsernsjef, Posten

Nina Riibe, Administrerende direktør, Econa

Christian Rynning-Tønnesen, Konsernsjef, Statkraft

Jens Bjørn Staff , Konsernsjef , Skagerak Energi AS

Jon André Løkke, CEO, Nel Hydrogen

Sverre Thornes, Konsernsjef, KLP

Raymond Johansen, Byrådsleder, Oslo kommune

Andreas Thorsheim, Administrerende direktør, Otovo

Jannicke Hilland, Konsernsjef, BKK

Harald Nikolaisen, Administrerende direktør, Statsbygg

Jan Erik Kjerpeseth, CEO, Sparebanken Vest

Steffen Syvertsen, Konsernsjef, Agder Energi

Lars Ivar Røiri, Administrerende direktør, Flokk

Frank Jaegtnes, Administrerende direktør, Elektroforeningen (EFO)

Espen Karlsen, Administrerende direktør, Jernia

Knut Kroepelien, Administrerende direktør, Energi Norge

Grethe Bergly, Administrerende direktør, Multiconsult

Karoline Andaur, Generalsekretær, WWF Verdens naturfond

Heidi Wolden, Administrerende direktør, Norled

Geir Bjørkeli, CEO, Corvus Energy

Terje Osmundsen, Administrerende direktør, Empower New Energy.

Erik Bødtker Øyno, Konsernsjef, Protan AS

Jens Ulltveit-Moe, Styreleder, Umoe

Knut Skinnes, Klyngeleder, Norwegian Wood Cluster

Stig Ola Johansen, CEO, Carepacks AS

Ole Christian Apeland, Administrerende direktør, Apeland

Kim Robert Lisø, Konsernsjef, GK Gruppen

Jakob Retvedt Bakkerud, Daglig leder, Våren

Knut Skinnes, Ansvarlig tilrettelegger, Green House

Gunnar Bøyum, Administrerende direktør, Aspelin Ramm

Thomas Skadal, CEO, Biozin Holding AS

Svein Tveitdal, CEO, Klima2020

Vegar Kulset, CEO, Uno-X Energi

Thomas Berman, CEO, SoCentral AS

Espen Fjeld, Administrerende direktør, Energi Salg Norge

Erik Ianssen, Leder, Hymatech

Kjell Reidar Mydske, Administrerende direktør, Smart Innovation Norway

Tom Lindberg, Managing Director, ECOHZ

Pia Farstad von Hall, Daglig leder, Biogass Norge

Ove Guttormsen, Administrerende direktør, Nelfo

Ann-Kristin Ytreberg, Daglig leder, Miljøfyrtårn

Petter Gulli, Grunnlegger, 12 YEARS

Lillian Olsen, Daglig leder, Halogen

Bjørn Arild Thon, Administrerende direktør, RENAS

Trygve Mellvang Tomren-Berg, Managing Director, Norsk Fjernvarme

Jens Brustad, CEO, Looping AS

Lars Sandtorv, CEO / Founder, Ecofric AS

Ingunn Moser, Administrerende direktør og forstander, Diakonhjemmet

Anita Bakken, Daglig leder, MIKS Ressurssenter for integrering og samhandling

Bobby Bastviken, Administrerende direktør, Atkins Norge AS

Erik Langaker, Chairman, Vestland Group

Wenche Teigland, Styreleder, Powerzeek

Asgeir Johan Sørensen, Superprofessor, næringslivsleder og gründer, Marine Cybernetics, Zeabuz, Ecotone, Eelume og SESx Marine Technologies

Birger Magnus, Næringslivsleder og styreleder i Norsk Klimastiftelse

Bjørn Kjærand Haugland, Administrerende direktør, Skift - Næringslivets klimaledere

Sigrun Aasland, Daglig leder, Miljøstiftelsen Zero