– Næringslivet kan gjøre mer

– Statsbudsjettet støtter opp om mange gode klimatiltak. Samtidig sier 55 prosent av befolkningen at de ikke tror vi når klimamålene for 2030. Næringslivet må spille en større rolle for å fremme grønn konkurransekraft, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland.

Del:

– Statsbudsjettet støtter opp om mange gode klimatiltak. Samtidig sier 55 prosent av befolkningen at de ikke tror vi når klimamålene for 2030. Næringslivet må selv ta grep for å fremme grønn konkurransekraft, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland.

– Først og fremst ønsker vi i Skift og gratulere alle de gode tiltakene som får økt støtte over statsbudsjettet, for eksempel Nysnø Klimainsvesteringer, Langskipprosjektet på Norcems sementfabrikk i Brevik og Ocean Space Center som er et viktig prosjekt for den norske maritime næringen og norsk havforskning, sier Haugland.

Sistnevnte er også et viktig prosjekt for Skifts kunskapspartner NTNU, og Skiftmedlemmet Snøhetta har vært med å utvikle konseptet.

Samtidig som statsbudsjettet legges frem, kom nyheten om at brorparten av det norske folk ikke har tiltro til Norges evne til å nå klimamålene. Tallene kommer frem i en spørreundersøkelse utført av Opinion på vegne av NHO i oktober.

– Næringslivet kan gjøre mer for å endre denne oppfatningen. Det har vært, og er, tunge tider for norske bedrifter, men til gjengjeld har vi fått massive utbetalinger fra det offentlige for å komme oss gjennom koronakrisen, sier Haugland.

Haugland har stor tro på næringslivets evne til å utvikle og tilby nye klimavennlige løsninger, som vil øke norsk næringsliv til å hevde seg med konkurrentene i et stadig mer klimaambisiøst og kompetitivt europeisk marked.

– Nå er det viktig at vi også fokuserer på hva vi kan få til ved å samarbeide på tvers av sektorer, og hvordan vi kan sette strengere krav til oss selv for å realisere rask omstilling som skaper grønn konkurransekraft og langsiktig verdiskapning.

Førstkommende tirsdag møter konsernsjefene i Skift statsminister Erna Solberg for å fremme organisasjonens fanesaker, og et pågående arbeid med å definere store klimaskift som norsk næringsliv må gjennom for å bygge grønn konkurransekraft og nå klimamålene.

– Våre tre viktigste fanesaker handler fortsatt om hvilke krav som stilles til næringslivet, ikke hvilke summer det offentlige skal støtte norske bedrifter med. Vi ønsker at prisen på å forurense går opp, at det settes tydelige krav om utslipp- og bærekraftrapportering og at det offentlige i sine innkjøp stiller mye strengere krav for utslippskutt og mer sirkulære verdikjeder for å skape marked for klima og bærekraftsløsninger, sier Haugland.