Møller Mobility Group tas opp som medlem av Skift

Skift ønsker velkommen til Møller Mobiliy Group som medlem av Skift – Næringslivets klimaledere.

Del:

Skift ønsker hjerteligst velkommen til Møller Mobiliy Group som medlem av Skift – Næringslivets klimaledere. Møller Mobility Group er et familieeid konsern engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi, ŠKODA, SEAT og CUPRA. De har rundt 4100 ansatte og er representert i Norge, Sverige og Baltikum.


Vil dele erfaringer og bygge kompetanse

Petter Hellman, konsernsjef i Møller Mobility Group, trekker frem at medlemskapet i Skift er et naturlig neste steg for bærekraftsarbeidet i bedriften.

-  Medlemskapet i Skift er en naturlig forlengelse av vår videre satsning på bærekraft, og vi gleder oss til å både bygge kompetanse og dele av våre erfaringer gjennom medlemskapet, sier Hellman.

  Styreleder i Skift, Jens Ulltveit-Moe på Skifts CEO-møte. Her avbildet med Petter Hellman. Foto: Eriksson Media


  100% elektrisk nybilsalg fra 2025

  Møller leverte komplett klimaregnskap i 2021, og har ambisiøse klimamål internt i bedriften.

  - 2021 markerte et taktskifte for vårt bærekraftarbeid. Vi leverte som første i vår bransje et komplett klimaregnskap, og vi er i gang med en rekke utslippsreduserende tiltak som vil ta konsernet under 1,5 graders målet i 2027. På slutten av fjoråret signerte vi Grønnvaskingsplakaten som første representant for bransjen, og vi er i god posisjon til å innfri politikerne i Norge sitt ønske om 100 prosent elektrisk nybilsalg for personbiler fra 2025, sier konsernsjef i Møller Mobility Group, Petter Hellman.

   Skift presenterte i 2020 klimaskiftet for transport og mobilitet, i samarbeid med Ruter, Posten, Asplan Viak og Miljøstiftelsen Zero. Bjørn K. Haugland, adm.dir. i Skift, er svært glad for at Møller nå blir medlem av Skift.

   - Møller Mobility Group har verdifull kompetanse og innflytelse innen transportsektoren. Når vi nå skal i gang med Store Klimaskift 2.0 gleder vi oss til at Møller vil bidra inn i arbeidsgruppen knyttet til klimaskiftet for transport og mobilitet, og en ny runde med ambisiøse målsettinger for transportsektoren, sier Haugland.


   Petter Hellman, konsernsjef i Møller Mobility Group. Foto: Møller Mobility Group


   Møller satser på bærekraft

   Møller har økt sin satsning på bærekraft, og i 2021 begynte Ida Pernille Hatlebrekke som leder for klima og miljø i Møller.

   - Det stilles høye krav til selskapene som blir medlem i Skift, blant annet må disse ha konkrete mål om klimanøytral virksomhet, rapportere klimagassutslipp og sette verifiserbare mål for utslippsreduksjon. At vi nå velger å bli medlem gjør at vi synliggjør våre ambisjoner innenfor dette viktige området og samtidig kan vi bruke det som læringsarena, forteller Ida Hatlebrekke, leder for klima og miljø i Møller.