Microsoft Norge melder seg inn i Skift

– En grønn omstilling vil skape internasjonal konkurransekraft, sier administrerende direktør i Microsoft Norge, Kimberly Lein-Mathisen.

Del:

Internasjonalt har Microsoft allerede satt seg et av verdens mest ambisiøse klimamål, nemlig å bli karbonnegative innen 2030 og fjerne alle klimautslipp siden selskapets oppstart innen 2050. Når Microsoft Norge nå melder seg inn i Skift – som en av næringslivets klimaledere – ønsker de å bidra til å fasilitere grønn omstilling for norske virksomheter.

– At vi trenger kompetanse på anvendelse av data og teknologi i det grønne skiftet er helt åpenbart. Det er derfor veldig bra at Microsoft melder seg inn i Skift med en intensjon om å ta en større del i samarbeidet mellom Norges mest klimaambisiøse selskaper, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

Han håper at Microsoft kan ta med internasjonale perspektiver inn i nettverket, som kan hjelpe norsk næringsliv med skalering av nye klimaløsninger.

– Norge er avhengig av å finne nye, grønne eksportvarer. Det er en enorm utfordring, med enorme muligheter. Microsoft har allerede vist at de tenker stort gjennom deres intensjonsavtale med Equinor om karbonfangst og lagring i Nordsjøen, så vi har store forventninger til deres deltakelse i Skift.

– Vi må tørre å satse på teknologi i en tidlig fase

En grønn omstilling i norsk næringsliv er noe administrerende direktør i Microsoft Norge, Kimberly Lein-Mathisen, mener vil skape økt konkurransekraft internasjonalt, men er samtidig klar på at det krever en større teknologisatsning og nye samarbeid.

– Vi har ambisiøse målsettinger i Microsoft når det kommer til bærekraft. Skal vi alle lykkes med å nå målene i Parisavtalen og samtidig skape en fremtid med nullutslipp, må vi tørre å satse på teknologi i en tidlig fase og et tettere samarbeid mellom det offentlige og private, forteller Microsoft Norge-sjefen som viser til flere norske aktører som er godt på vei:

– Microsoft har allerede investert i flere norske prosjekter innen bærekraft. Både i samarbeidet med Equinor om Northern Lights-prosjektet, og som hovedpartner i havteknologisenteret C4IR Ocean og deres Ocean Data Platform sammen med REV Ocean og Aker. Det viser at norsk næringsliv har tatt viktige grep, og at Norge som nasjon er godt posisjonert til å ta en mer ledende bærekraftsrolle internasjonalt.

For Microsofts egen del mener Lein-Mathisen at deres 2030- og 2050-mål kun kan bli nådd ved å bidra til at flere lykkes på sin ferd mot et mer bærekraftig fotavtrykk.

– Det er ikke teknologien i seg selv som setter fart på klimaarbeidet. Det er et verktøy som tilrettelegger for ny og spennende innovasjon som næringslivet kan bruke i arbeidet med å stoppe klima- og miljøendringene, avslutter Kimberly Lein-Mathisen.