Mesta melder seg inn i Skift

Det ledende infrastrukturselskapet setter klimatilpasning høyt på agendaen og ser frem til å dele erfaring og kunnskap for å nå klimamålene.

Del:

Det ledende infrastrukturselskapet setter klimatilpasning høyt på agendaen og ser frem til å dele erfaring og kunnskap for å nå klimamålene.

Mesta er Norges ledende aktør innen drift og vedlikehold av vei og veielektro. Ett av Mestas tre utvalgte bærekraftmål er å stoppe klimaendringene, og målet er å integrere bærekraft i alt sels-kapet gjør. En viktig faktor for å få dette til, er læring og samarbeid med andre.

– Mesta har definert klare mål for hvordan vi skal redusere vårt klima- og miljøavtrykk. Som det ledende infrastrukturselskapet i Norge har vi et ansvar for å bidra inn i den nasjonale klimautvikli-ngen. Vi vet det vil kreve mye av oss. Vi må få grunnlaget på plass, samtidig som vi parallelt tenker utvikling. Vi har imidlertid stor endringsvilje og entusiasme i organisasjonen for å ta grep, sier administrerende direktør Marianne B. Røren.

Tilfører noe nytt

– Vi er glade for å ønske Mesta velkommen som medlem. Mesta er et spennende og viktig sels-kap i Norge, og tilfører noe nytt i Skift-nettverket med sin virksomhet som infrastrukturselskap. Det er spesielt gledelig å se at de setter klimatilpasning høyt på agendaen, da det er et av de viktigste grepene Skift tar tak i nå, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

Gjennom medlemskap i Skift ser Mesta en unik mulighet til å lære, men også å bidra til en felles utvikling for å nå klimamålene.

– Som et nasjonalt infrastrukturselskap er det viktig å være tett på hvordan endringer i klima påvirker oss som selskap. Samarbeid og læring er viktig for å finne gode løsninger og sikre bære-kraftig utvikling over tid. Flere store norske selskap er med å gå opp veien, og er gode på bære-kraft, da særlig klima og miljø. Det er mye læring i deling av erfaring og kunnskap, og det gir meg en ekstra motivasjon til å nå de klimamålene som er satt. Samtidig gir det Mesta en viktig push for å levere på det vi sier vi skal gjøre, avslutter Røren.

Store ambisjoner

Mesta har satt konkrete mål for å redusere klimafotavtrykk og miljøpåvirkning, i tråd med Parisa-vtalen, samt krav fra norske myndigheter og kunder. Innen 2030 skal Mesta ha redusert sitt CO2-utslipp med 50 prosent, redusert sitt avfall med 20 prosent og bidratt til 90 prosent materialgjenvinning av avfallet. Innen 2025 skal 50 prosent av innkjøpte varebiler være elektriske, og tomgangskjøring skal reduseres med 25 prosent.