Podkasten Klimaoptimistene: Arendal spesial

Vi har samlet de nyeste episodene av Klimaoptimistene, spilt inn direkte fra Arendalsuka.

Del:

Kunstig intelligens, sirkulærøkonomi, matsystemer og fremtidens finans var temaene for Skifts podkastinnspillinger under Arendalsuka. Lytt til de nyeste episodene av Klimaoptimistene, spilt inn direkte fra Arendalsuka på båten S/S Nefertiti.


Det store matskiftet: Hva er egentlig et bærekraftig matsystem?

Hvordan kan næringslivet bidra til at maten vi velger oppfyller klima- og naturmål? Hvordan hjelper kunstig intelligens og digitalisering virksomheter å redusere matsvinn? Og hvordan kan vi i langt større grad velge sesongprodukter og norske råvarer?

De nye kostrådene har skapt mye debatt de siste månedene, og i denne cockpitsamtalen av Klimaoptimistene tar næringslivslederne debatten! Jens Ulltveit-Moe, initiativtaker av Skift leder samtalen, og vi får høre fra Runar Hollevik, konsernsjef i NorgesGruppen, Gunnar Hovland, konsernsjef i Tine, Petra Axdorff, konsernsjef i BAMA Gruppen og Siri Fjellheim, rektor ved NMBU.


Hvordan skalere den sirkulære økonomien?

På en klode med begrensede ressurser, må vi holde ressursene lenger i omløp, og redusere bruken av råmaterialer. Hva er de største hindrene for en mer sirkulær økonomi? Hvordan kan vi skalere lønnsomme sirkulære verdikjeder og integrere sirkulærøkonomi i alle ledd av et produkts levetid? Og hva trengs for å løse logistikkutfordringene innen sirkulære forretningsmodeller?

For næringslivet krever det stor omstillingsevne å tilpasse seg denne overgangen. Eksisterende bedrifter som ønsker å forbli levedyktige, samt nye sirkulære bedrifter, må kunne konkurrere med dagens lineære forretningsmodeller.

I denne episoden av Klimaoptimistene rett fra Arendalsuka møter vi Bjørn Arve Ofstad, konsernsjef i Norsk Gjenvinning, Christian Eide Lodgaard, Senior Vice President i Flokk og Grethe Bergly, adm.dir i Multiconsult for å høre mer om hvordan næringslivet jobber med sirkulær omstilling og sirkulære løsninger. Samtalen ledes av Jens Ulltveit-Moe, initiativtaker til Skift, og Nina Riibe, adm.dir. i Econa.


Slik kan kunstig intelligens og digitalisering bidra til å nå klimamålene

I kampen mot klimaendringene vil mye handle om å utnytte allerede eksisterende ressurser på en mer effektiv måte, og her kan kunstig intelligens spille en nøkkelrolle.

Hvordan kan kunstig intelligens (KI) bidra til å redusere energiforbruket og øke effektiviteten i ulike sektorer? Hvilken rolle kan kunstig intelligens spille i utviklingen av smarte byer og bærekraftig infrastruktur? Og hvordan kan næringslivet bruke kunstig intelligens og digitalisering for å redusere eget karbonavtrykk?

I denne episoden av Klimaoptimistene møter du Kristine Dahl Steidel, adm.dir. i Microsoft Norge, Tonje Værdal Frydenlund, Director Acquisition & Business Development i Snøhetta, og Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand. Samtalen ledes av klimaoptimist og initiativtaker til Skift, Jens Ulltveit-Moe.


Hvilken rolle spiller finanssektoren i en varmere, våtere og villere fremtid?

Hetebølger, tørke, flom, og skred forekommer stadig hyppigere. Likevel er klimarisiko fortsatt undervurdert av bedrifter og finansinstitusjoner. Hvilken rolle spiller finanssektoren i en varmere, våtere og villere framtid? Hvorfor får klimatilpasning ikke mer oppmerksomhet hos politikere, næringsliv og i det offentlige ordskiftet, og hva betyr den nye stortingsmeldingen om klimatilpasning?

Omstillingen til et lavutslippssamfunn krever at finanssektoren spiller en nøkkelrolle som pådriver for investeringer i fremtidenes grønne industri. Bedrifter som ikke viser vilje eller evne til å tilpasse seg kan risikere å undergrave egen forretningsmodell, mens de som forstår overgangsrisikoene vil få et viktig konkurransefortrinn i møte med nye muligheter.

I denne episoden av klimaoptimistene direkte fra Arendal møter vi Øystein Bø, adm.dir i Formue, Turid Grotmoll, adm.dir, Fremtind og Sverre Thornes, konsernsjef i KLP til diskusjon om nettopp dette. Klimaoptimist og initiativtaker til Skift, Jens Ulltveit-Moe leder samtalen.