Laerdal Medical blir medlem i Skift

– Selv om FNs bærekraftsmål nummer tre, som omhandler god helse og livskvalitet, er det som står nærmest vår kjernevirksomhet, må vi også fokusere på å redusere vårt negative fotavtrykk på de andre bærekraftsmålene, sier Tore Lærdal, som er administrerende direktør og styreleder i Laerdal Medical.

Del:

– Selv om FNs bærekraftsmål nummer tre, som omhandler god helse og livskvalitet, er det som står nærmest vår kjernevirksomhet, må vi også fokusere på å redusere vårt negative fotavtrykk på de andre bærekraftsmålene, sier Tore Lærdal, som er administrerende direktør og styreleder i Laerdal Medical.

Selskapet, som ble startet i 1940, har i dag 1600 ansatte i 25 land på verdensbasis. Selskapets visjon er at ingen skal dø eller invalidiseres unødvendig i forbindelse med fødsel eller som følge av plutselig sykdom, alvorlig ulykke eller pasientskade.

– Vi har satt oss et mål om å bidra til å redde én million menneskeliv i løpet av det neste tiåret frem mot 2030. Samtidig må vi sørge for at resten av driften vår endrer seg i tråd med målene for både klima og natur som er nedfelt i Parisavtalen, sier Lærdal. For han handler det ikke bare om å gjøre noe bra, det er samtidig viktig at man jobber systematisk for å begrense de negative konsekvensene ved selskapets aktivitet.

– Vi er overbevist om at dette ikke bare er den riktige tingen å gjøre, men at det også er viktig for at vi skal holde oss konkurransedyktige i det globale markedet vi opererer i.

– Vi har satt klare mål for 2030 relatert til utslipp, materialbruk og samfunnsansvar. Vi er ikke bare forpliktet til å oppnå vårt mål om å redde en million menneskeliv, vi må også gjøre det på en mer bærekraftig måte, konkluderer Lærdal.

Et eksempel til etterfølgelse

– Laerdal Medical er et selskap som gjennom generasjoner har klart å tilby konkurransedyktige produkter i det globale markedet, og samtidig bidratt til de enorme fremskrittene menneskeheten har gjort på helse gjennom det siste århundret, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

– Det at de nå setter seg så tydelige mål relatert til utslippskutt og materialbruk i sin produksjon, sender et veldig tydelig signal om at de har tenkt å fortsette denne reisen frem mot nullutslippssamfunnet og en bærekraftig fremtid. Det inspirerer meg, og jeg er veldig glad for at de nå også har blitt medlem i vårt nettverk. Det kommer både de, og de andre medlemmene våre til å dra stor nytte av, slår han fast.

Intern forankring som en drivkraft

Arne Seglem Larsen, med ansvar for HR og Bærekraft i Laerdal Medical, har hatt god erfaring med å inkludere medarbeidere i stor grad under utarbeidingen av deres bærekraftsrapport, som skal lanseres snart.

– Mål må være genuine, slik at bærekraftsrapporten vår gir et godt bilde av hva vi faktisk jobber med. Derfor har vi hentet inn innspill fra så mange medarbeidere som mulig. Hele organisasjonen må eie bærekraftsarbeidet, sier Seglem Larsen. Dette er et perspektiv han ønsker å ta med seg inn i Skiftnettverket, hvor medlemsbedriftene til sammen har over 70 000 ansatte.

Selskapet har fra 2019 inkludert det såkalte “Scope 3” i sitt klimaregnskap, hvilket innebærer at også de indirekte utslipp som følger av deres produksjon blir kartlagt. Dette har gitt dem mer enn fire ganger

så høytt utslippstall, noe Larsen peker på som positivt når en tar innover seg ansvaret bedriften har og formålet en korrekt basisline skal ha når en setter seg årlige forbedringsmål.