Kullgruven Svea-Nord stenges. Skift og Store Norske inngår samarbeid.

Gruveområdet skal gis tilbake til naturen, og Svalbard skal energiomstilles.

Del:

Onsdag 4. mars ble Svea nord-gruva på Svalbard stengt 103 års gruvehistorie i Svea. Likevel er fortsatt kull den ubestridte hovedkilden til energi og varme på øysamfunnet i Nord.

– Samtidig som statsminister Erna Solberg tar med FN-delegasjoner for å vise hastigheten og synligheten av av de akselererte klimaendringene i polare strøk, er altså Svalbard tilnærmet 100 prosent et fossilt samfunn, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland.

Dette ønsker Store Norske å endre på, når de nå inngår en samarbeidsavtale med Skift.

– Store Norske har solid erfaring med industriell virksomhet under ekstreme, arktiske forhold, og er en helt vital del av det arbeidet som nå gjøres for å ta fremtidens løsninger i bruk på Svalbard, slår Haugland fast.

Gjennom samarbeidet ønsker Skift og en rekke av medlemsbedriftene å bidra til omstillingen av Svalbard fra fossilavhengighet til å bli et utstillingsvindu for fornybar energi og klimaløsninger. Samarbeidsavtalen har fokus på følgende temaer:

• Energiomstilling fra fossilt til fornybart i Longyearbyen
• Et Klimahus i Longyearbyen som skal være et verktøy for Svalbardsamfunnet til å bygge kompetanse og kapasitet til å drive denne utviklingen
• Bygge Svalbard som et ledende samfunn på sirkulærøkonomi

Dette vil innebære mengder av nybrottsarbeid. Svalbard er kaldt, mørkt halve året og opplever ofte lengre perioder nesten helt uten vind. Denne utfordringen vil inspirere, i følge Haugland.

– Hvis Svalbard kan bli sirkulært og fornybart, vil det sende et utrolig kraftfullt signal til resten av verden, og bidra til å gjøre Norge til et land som eksporterer løsninger på klimakrisen.