KSAT blir nytt medlem i Skift - Næringslivets klimaledere

Kongsberg Satellite Services (KSAT) er en verdensledende leverandør av bakketjenester for satellitter i polar bane.
Med over 300 antenner og fra 28 stasjoner globalt, laster selskapet ned data for små og store kunder.

Del:

KSAT leverer miljøovervåkingstjenester i nær sanntid basert på satellittdata. Gjennom oljesøls- og skipsdeteksjonstjenester er KSAT en viktig del av norsk og Europeisk oljevernberedskap, samt en sentral aktør i kampen mot globalt ulovlig fiske.

Ved å sikre oppdatert informasjon til bruk i navigasjon, værmelding, miljøovervåking og kommunikasjon i nordområdene, er KSAT et viktig bindeledd mellom jorden og verdensrommet. I Longyearbyen på Svalbard har KSAT verdens største kommersielle bakkestasjon, mens hovedkontoret ligger i Tromsø. Til sammen har selskapet 400 ansatte, og skal rekruttere enda flere i årene framover.

KSAT ønsker å ta ansvar i det grønne skiftet, og mener dette gjøres aller best i samarbeid med andre. Da kan man lære og bli inspirert av hverandre, sette klare planer og ikke minst ha en tydelig felles stemme inn mot myndighetene. Dette mener vi Skift-samarbeidet kan bidra til, uttaler selskapet.

Et sentralt område for KSAT er å øke bevisstheten og kompetansen om viktigheten av satellittdata i arbeidet med bærekraftsmålene, både innenfor næringslivet og overfor myndighetene.

- Satellittbasert informasjon er nødvendig for å kunne verifisere at bærekraftsmålene følges opp og at effekten av dem dokumenteres. Et sterkt søkelys på bærekraft er også viktig for oss, for å sikre at vi når våre mål og samtidig oppfyller myndighetenes forventninger, sier administrerende direktør Rolf Skatteboe.

    Ved å kombinere topplederfokus med konkrete aksjoner, kan industrien bidra til å forme norsk politikk, og oppfylle de enkelte aktørenes bærekraftsmål. Men da må næringslivet samarbeide og utvikle «beste praksis», som tilfredsstiller kommersielle mål og forventninger. Vi ser fram til å bli en del av Skift-nettverket og vi tror at vi sammen kan utvikle enda bedre, grønne løsninger uttaler selskapet.

    - Når høyteknologiselskap KSAT nå trer inn i Skift-nettverket betyr det at vi får en helt ny kompetanse inn i klimasamarbeidet. Gjennom bruk av satelittdata er KSAT en helt unik aktør for å koble innsikt og analyser av satelittdata til klima og miljøovervåkning. Vi ser frem til et lærerikt samarbeid hvor bruken av satelittdata kan bidra inn i klima- og natursamarbeidet i Skift, sier Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift.