Klimaleder #50: Norsk Gjenvinning er tatt opp som medlem av Skiftnettverket

Vi har gleden av å dele at Norsk Gjenvinning blir medlem av Skift, og at vi nå er et felleskap med 50 klimaledere.

Del:

Vi har gleden av å dele at Norsk Gjenvinning blir medlem av Skift, og at vi nå er et felleskap med 50 klimaledere. Selskapet er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Norsk Gjenvinning-konsernet har i mange år drevet sin virksomhet under mottoet ‘Det finnes ikke søppel mer’ og har en visjon om å akselerere verdens overgang til en sirkulær økonomi.

Vil redusere klimautslipp med sirkulære løsninger

Produkters livssyklus utgjør 45 % av klimautslipp. I samarbeid med kunder og partnere utvikler og leverer Norsk Gjenvinning løsninger for å sikre ombruk av materialer og infrastruktur og sikre reduksjon av avfall. Konsernet håndterer årlig 2,2 millioner tonn avfall for over 40 000 kunder, og skaper resirkulerte råvarer som tilbakeføres i produksjon av nye produkter.

- Norsk Gjenvinning mener samarbeid er avgjørende for å skape gode løsninger lokalt og en mer bærekraftig og sirkulær verden. Gjennom partnerskap kan vi akselerere verdens overgang til en effektiv sirkulær økonomi, en forutsetning for å løse ressursknappheten og redusere klimagassutslipp, sier konsernsjef i Norsk Gjenvinning, Astrid Skarheim Onsum.

  Norsk Gjenvinning jobber også systematisk med å redusere sitt eget klimafotavtrykk, og slik både direkte og indirekte bidra til at Norge når sine klimamål innen 2030.

  Norsk Gjenvinning som klimaleder

  Norsk Gjenvinning-konsernet har 1800 ansatte og virksomhet i de nordiske landene samt Storbritannia og tilbyr tjenester knyttet til gjenbruk og ombruk, miljøvennlig avfallshåndtering og råvareutvinning gjennom hele næringskjeder. Tjenestetilbudet omfatter avfallshåndtering til gjenvinning, resirkulering av metaller og elektronisk utstyr, bærekraftige byggtjenester, riving- og miljøsanering, industritjenester, mottak av masser og farlig avfall, sikkerhetsmakulering, sensorikk og software samt logistikk for husholdningsrenovasjon.

  - Jeg ser frem til samarbeidet med Skift og de andre medlemmene fremover, forteller Skarheim Onsum.

   Konsernsjefen trekker frem Skift som en god arena for å skape den nødvendige dialogen på tvers av bransjer, for å få til sirkulær verdiskaping og omstilling til nullutslippssamfunnet.

   - Våre mål er omforent med klimamålene som Skift setter høyt på agendaen for det norske næringslivet. Med en tydelig stemme kan Skift legge til rette for gode løsninger innen omstillingen til en klimanøytral verden. Vi ser på oss selv som en klimaleder, opplever at Skift har klart å skape en relevant og inspirerende arena på tvers av bransjer og gleder oss til å bli med i klyngen som en av næringslivets sentrale klimaledere, sier Onsum.

    Feirer Norsk Gjenvinning som Skiftmedlem nummer 50

    Også Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift, gleder seg over at Norsk Gjenvinning nå tas opp som medlem.

    - Norsk Gjenvinning har verdifull kompetanse på sirkulærøkonomi og avfallshåndtering, og jeg gleder meg stort til videre samarbeid. Vi vet at vi har begrensede ressurser på jorden, og at vi må gjenbruke, resirkulere og benytte ressursene vi har bedre. Bærekraftig ressursbruk og å opprettholde verdien av produkter, materialer og ressurser så lenge som mulig er viktig i overgangen til en sirkulær økonomi. Her kan Norsk Gjenvinning spille en viktig rolle og vi gleder oss over å ha dem med på laget fremover, sier Haugland.

     Med Norsk Gjenvinning med på laget kan vi i enda større grad samle næringslivsaktører i alle ledd av verdikjeden. I tillegg er det verdt å feire at Skift nå teller 50 medlemmer.

     - Det at vi nå er 50 medlemsorganisasjoner i Skiftnettverket gir oss gjennomslagskraft og bidrar til å skape en arena for å lykkes med den grønne omstillingen vi står i, avslutter Haugland.