Klimafestivalen Varmere Våtere Villere

Skift sine medlemmer var sterkt representert både på og utenfor scenen da klimafestivalen Varmere Våtere Villere gikk av stabelen.

Del:

Skift sine medlemmer var sterkt representert både på og utenfor scenen da klimafestivalen Varmere Våtere Villere gikk av stabelen. I tre tettpakkede dager var Vestlandets hovedstad fylt til randen av engasjerte mennesker som diskuterte geopolitikk og energisikkerhet, klima- og naturkrisen, og Norges rolle i den grønne omstillingen.

11 Skift-medlemmer og samarbeidspartnere deltok i festivalprogrammet og sammen bidro de sterkt til at årets klimafestival ble en suksess.

H.K.H Kronprins Haakon stod for åpningen av festivalen, og kronprinsen fikk også gleden av å utdele Varmere Våtere Villere-prisen som ble utdelt til Anja Bakke Rise, leder i Framtiden i våre hender. Anja fikk prisen for måten hun beriker den offentlige debatten om klimakrisen med en tydelig, kunnskaps- og løsningsbasert stemme.

Næringslivet tar grep for mer natur

Natur og naturrisiko stod øverst på agendaen da Deloitte og Skift-nettverket lanserte «10 steg for å samhandle med naturen», på et frokostarrangement i Deloitte sine lokaler.

- Det haster å løse naturkrisen, og vi merker at stadig flere selskaper blir mer bevisste på dette. Derfor er det gledelig at vi nå sammen med Skift kan lansere ti konkrete steg for å samhandle med naturen, sa Anders Magnus Løken, leder for klima- og bærekraftstjenester i Deloitte under lanseringen. 

  Anders Magnus Løken og Ida
  Anders Magnus Løken, leder for klima og bærekraft i Deloitte og Ida Juhel Solheim, Senior Consultant i Deliotte.  Tap av natur utgjør også en ny risiko som næringslivet i økende grad må hensynta i både beslutningsprosesser, finansiering og kapitalstrømmer.

  - Når vi nå skal sikre omstilling til lavutslippssamfunnet, er det viktig at vi ikke øker tapet av natur. Det må være et samspill mellom natur, klima og ressursbruk. Dette vil kreve et stort kompetanseløft og samarbeid på tvers av bransjer på naturområdet, og med disse prinsippene vil vi være med å forplikte oss til å ta en del i nye samarbeid og å integrere hensynet til natur i beslutninger, kommenterte Margrethe Assev, påtroppende nordisk bærekraftssjef i Storebrand.

   Med disse stegene ønsker Skift-nettverket å bidra til å stanse tapet av natur, i tråd med FNs naturavtale, og oppfordre til en naturpositiv omstilling i både samfunnsliv og næringsliv. 

   - Næringslivet er både avhengig av og påvirker naturen. Nå som verden har fått en naturavtale, har det konsekvenser også for norsk næringsliv. Rammene vil endres, og det kommer reguleringer nasjonalt og internasjonalt, samt forventninger fra norske forbrukere. Bedrifter som legger om sin forretning og tar hensyn til natur, vil oppnå konkurransefortrinn i en verden hvor naturressurser blir et knapphetsgode, uttalte generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

    Prinsippene er utarbeidet i samarbeid med Deloitte, Storebrand og Skift, med faglig støtte fra WWF Verdens naturfond.

    Vi oppfordrer alle som ønsker å samarbeide om å bygge mer kompetanse på natur til å signere og stille seg bak disse prinsippene og du finner mer informasjon her.


    Klimatog
    og klimaoptimisme

    Skift-medlemmet VY satte opp et eget «Klimatog» som fraktet glade festivalgjester mellom Oslo og Bergen. Om bord på toget var stemningen høy og engasjementet stort, og det ble arrangert både fagsamtaler og klima-quiz med en rekke kjente navn på talerlisten.

    Vy og Cicero
    Marius Holm, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i VY og Kristin Halvorsen, direktør i Cicero.

    Skiftpodcasten Klimaoptimistene var også til stede og benyttet anledningen til å spille inn en ny inspirerende klimasamtale, denne gangen med  Julie Wedege, direktør for politikk og eierskap i Statkraft og Martin Skancke, leder av Klimautvalget 2050. Den nyeste episoden av Klimaoptimistene kan du lytte til her.

    Vi har samlet en rekke flott bilder fra festivalen. Sjekk gjerne ut vårt bildearkiv her.

    Dato for neste års klimafestival er allerede fastsatt. 
    Hold av 13. -15. mars 2024.