Klima- og miljøminister Espen Barth Eide støtter næringslivets klimaopprop

Mer enn 40 næringslivsledere står samlet bak næringslivets klimaopprop som ble overlevert til Klima- og miljøminister Espen Barth Eide under Arendalsuka.

Del:

Mer enn 40 næringslivsledere står samlet bak næringslivets klimaopprop som ble overlevert til Klima- og miljøminister Espen Barth Eide under Arendalsuka. Klimaoppropet består av tre konkrete tiltak for å akselerere den grønne omstillingen, og sørge for at Norge når klimamålene.

Konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, presenterte hovedlinjene i oppropet for ministeren.

- Hovedutfordringen for verden, og for Norge, er å erstatte energi fra fossile kilder med fornybar energi, sa Rynning-Tønnesen. Derfor trenger Norge:

1. Rask utrulling av infrastruktur for lading og nullutslippsdrivstoff for tungtransport og skip

Skipsfart og tungtransport står for en stor andel av våre klimagassutslipp i dag, og utviklingen for å avkarbonisere disse sektorene går altfor sakte.

Marianne Bergmann Røren, konsernsjef i Mesta, oppfordret politikerne til å få fortgang i prosessene.

- Vi som jobber innenfor denne bransjen står klare til å bruke de nye elektriske kjøretøyene. Det er mange aktører som står klare til å bygge ut ladeinfrastrukturen, men det det skorter på er nettilgang og kapasitet i det offentlige for å få fortgang, sa Røren.

Petter Hellman, konsernsjef i Møller Mobility Group, trakk også frem at konkrete mål og handlingsplaner er viktig for næringslivet for å få fortgang i utrullingen av infrastruktur.

- Vi må fortsette å forme samarbeid på tvers i næringslivet, slik at vi er store nok til å skape forutsigbarhet, og politikerne må komme med konkrete mål og handlinger, sa Hellman.

2. Stor industriell satsing på offshore havvind

Norge trenger mer kraft enn det vi har i dag, og Europa trenger hjelp i en energikrise man ikke har sett på mange tiår.

- Vi har enorme muligheter som vi må ta ut mye raskere. Vi må gå fra de store ambisjonene vi har en tendens til å legge langt fram, til å gjøre mye mer, raskt, sa
Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE, trakk frem kunnskap og infrastruktur som de viktigste stikkordene for å lykkes med satsingen på offshore havvind.

- Vi er en del av verden. Vi må sørge for at vi har nok energi til eget forbruk, men vi må også sikre og bidra til et nullutslippssamfunn utover Norge. Det å ta et ansvar globalt er viktig for Norge, energipolitikk er også sikkerhetspolitikk og matsikkerhet, sa Wallevik.

Elisabeth Tørstad, adm.dir. i Asplan Viak og Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.


3. Modige politikere som blir enige om en ambisiøs og troverdig klimaplan

Vi trenger en rask og bred politisk enighet om tiltak som gjør det mulig å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser og klimamål innen 2030 - gjennom samarbeid, større handlekraft og vilje til å ta upopulære beslutninger.

- Vi er litt skremmende flinke i Norge til å sette ambisiøse mål, sånn passe flinke til å lage handlingsplaner, og skikkelig dårlige til å følge opp politiske beslutninger og mål, og holde politikerne ansvarlige. Og hvis vi skal lykkes med klimaarbeidet er vi nødt til å holde både næringslivet og politikerne ansvarlige i gjennomføringen, sa Elisabeth Heggelund Tørstad, administrerende direktør, Asplan Viak.

  Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand, beskrev høye forventninger til den kommende klimaplanen.

  - Jeg har en forventning om at klimaplanen regjeringen jobber med nå er en gjennomføringsplan. Nå må det gjennomføres, og vi vet hva som skal gjøres. Og så har jeg en forventning om at det er en viss grad av tverrpolitisk enighet, det er viktig at det er planer og tiltak som varer lengre enn en stortingsperiode, sa Grefstad.

  Barth Eide roser Skift

  Espen Barth Eide berømmer Skift og har satt i gang med flere av punktene i oppropet.

  - Jeg synes dette er veldig gode forslag. Vi har faktisk kvittert ut på flere av disse, og jobber med det siste. I tillegg til havvindutbygging som nå endelig kommer, har vi trappet opp arbeidet med fyllestasjoner for de andre energibærerne som trengs, sa Eide under møtet.

  På spørsmål om næringslivet kan stole på at klimamålene til Norge nå ligger fast, svarte Eide et krystallklart ja. Han poengterte at dette er spesielt viktig for næringslivet som har et stort behov for forutsigbarhet.

  - Klimamålene er en internasjonal forpliktelse som er bra for Norge, for det tar Norge raskere inn i fremtiden enn å kjøpe oss fri, sa Barth Eide.

  Styreleder i Skift, Jens Ulltveit-Moe etterlyste tydeligere rammer for hva næringslivet kan gjøre, og poengterte at topplederne i Skift er svært ivrige etter å sette i gang.

  Se opptak fra overrekkelsen av Næringslivets klimaopprop her.

  Næringslivets klimaopprop er signert av:

  Jens Ulltveit-Moe, styreleder, Umoe

  Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef, Statkraft

  Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør, Ruter

  Odd Arild Grefstad, konsernsjef, Storebrand

  Ole Gustavsen, rektor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

  Sverre Thornes, konsernsjef, KLP

  Steffen Syvertsen, administrerende direktør, Agder Energi

  Egil Hogna, administrerende direktør, Norconsult

  Petter Hellman, konsernsjef, Møller Mobility Group

  Jens Berge, administrerende direktør, Norwegian Hydrogen

  Øystein Bø, administrerende direktør, Formue

  Grete Aspelund, administrerende direktør, Sweco Norge

  Kim Robert Lisø, konsernsjef, GK Gruppen

  Daniel Siraj, administrerende direktør, OBOS

  Espen Karlsen, administrerende direktør, Jernia

  Trond Markussen, president, NITO

  Tone Wille, konsernsjef, Posten

  Nils Klippenberg, administrerende direktør, Siemens AS

  Kristin Skogen Lund, konsernsjef, Schibsted

  Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør, Store norske

  Marianne Bergmann Røren, konsernsjef, Mesta

  Bjørn Arild Thon, administrerende direktør, RENAS

  Petter-Børre Furberg, administrerende direktør, Telenor Norge AS

  Helge Leiro Baastad, konsernsjef, Gjensidige Forsikring

  Lars Ivar Røiri, CEO, Flokk AS

  Kristin Wallevik, konsernsjef, NORCE

  Frank Jaegtnes, administrerende direktør, Elektroforeningen

  Ole-Petter Thunes, administrerende direktør, Rambøll

  Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder, Miljøstiftelsen ZERO

  Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef, SpareBank 1 SR-Bank

  Tor Olav Mork Mørseth, daglig leder, Snøhetta Oslo

  Runar Hollevik, konsernsjef, NorgesGruppen

  Jannicke Trumpy Granquist, administrerende direktør, Kommunalbanken
  Turid Grotmoll, konsernsjef, Fremtind Forsikring

  Stein-Erik Vellan, administrerende direktør, Telia Norge

  Gro Bakstad, konsernsjef, Vygruppen

  Hilde Vatne, administrerende direktør, JM Norge AS

  Alf-Christian Dybdahl, CEO, Laerdal Medical

  Nina Riibe, administrerende direktør, Econa

  Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør, Skift

  Toril Eidesvik, daglig leder, Zahlahuset


  Ønsker din bedrift å signere?  Send oss en e-post på kontakt@skiftnorge.no