Kan pensjonsfondene endre verden?

Pensjonsfondene er en potensiell grønn muskel, som ikke er tatt ordentlig i bruk enda.

Del:

Pensjonsfondene er en potensiell grønn muskel, som ikke er tatt ordentlig i bruk enda. Det var konklusjonen til de oppmøtte da rektor Svein Stølen (UiO), Oslo Business Region og Skift inviterte finansbransjen til et møte om fossilfrie pensjonsfond den 20. desember.

Møtet, som ble avholdt i den gamle professorboligen, ble det siste offisielle arrangementet under fanen «Oslos Miljøhovedstadsår 2019». Under møtet ble det delt erfaringer mellom aktører som allerede har gjort grep for å endre porteføljene mot bærekraftige alternativer, de som tilbyr det til sine kunder, og andre interesserte aktører. Det er verdt å merke seg stor interesse da det dukket opp flere enn det som var påmeldt.

Et grønt universitet

Markedet snakker for seg. Aksjeprisene for fossile selskaper som Equinor er i dag lave sammenlignet med omsetningen, noe som gir en lav P/E (viser forholdet mellom markedsverdi/aksjekurs og årsresultatet) sammenlignet med grønne foretak som Ørsted. Etterspørselen på grønne aksjer øker, og dermed også prisen.

– Offshore vind alene trenger 1000 milliarder USD investert innen 2040, opplyste Idar Kreutzer fra Finans Norge, som modererte samtalen mellom de oppmøtte.

Det ble også holdt lengre innlegg fra Unifor, Storebrand og Miljøstiftelsen Zero.

– Vi har solgt oss helt ut av det fossile markedet, fordi UiO har vedtatt å være et grønt universitet. Da kan ikke avkastningen fra stiftelsene som finansierer vår forskning og utvikling komme fra kull eller barnearbeid, sa Hans Jørgen Stang. Han er administrerende direktør Unifor, som forvalter nesten to milliarder kroner gjennom private stiftelser.

Han poengterte videre at stiftelsen har andre avkastningskrav enn bedrifter, og at en samme strategien ikke nødvendigvis kan benyttes av alle. Likevel, fondet har med hjelp fra Storebrand og KLP gjort det omtrent like bra som resten av markedet.

Selge seg ut, eller kreve endring?

Storebrands fokus på eierskapsstyring har gjort at de ikke ønsker å selge seg helt ut av den fossile bransjen. På den måten ønsker de å påvirke selskaper som har en blandet energimiks til å ta en grønnere retning.

– Vi vil være tydelige rundt hvordan vi som eiere, forventer en utvikling i de neste tiårene, sa Karin Greve-Isdahl, som er konserndirektør for bærekraft.

Sverre Thornes, konsernsjefen i KLP, er enig med Storebrand i grunntrekkene av hva det vil si å være en klimaleder på forvaltningsfronten, men vil likevel ikke avskrive det å selge seg helt ut av fossile næringer.

– Hvis ingen hadde ekskludert disse selskapene hadde kanskje ikke diskusjonen kommet opp. Det er per i dag mange aktører med utdaterte foretningsmodeller som lurer på om de i fremtiden vil ha tilgang til kapital i det hele tatt. Det har med andre ord sendt et viktig signal. Samtidig er vi er på overtid, og det mangler modige politikere. Derfor må finansbransjen og næringslivet ta ballen.

Denne endringen i finansbransjens fokus er utrolig viktig, i følge Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig for finans i Miljøstiftelsen Zero. Likevel holder det ikke nødvendigvis å være fossilfrie.

– En ting er å selge seg ut, men det er også utrolig viktig å faktisk investere i de som tilbyr grønn energi. Det er kun på den måten vi kan mette det økende behovet for energi i utviklingsland, uten at det ødelegger for de globale målene for utslippskutt.

Videre oppfordret han til dialog med den allerede omfattende kompetansen på disse markedene som aktører som Norfund besitter.

Som et resultat av møtet, ble aktørene enige om å sirkulere et notat med retningslinjer og velkjente utfordringer og muligheter for grønnere pensjonsordninger. Veien videre blir å sammen finne løsningene.