Skift leverer innspill til regjeringsarbeid om veien ut av koronakrisen

Når regjeringen skal hjelpe norsk næringsliv gjennom nedgangskonjunkturen skapt av pandemien, må grønn omstilling prioriteres.

Del: