Grønnvaskingens pris: Et samfunn uten tillit

Hva er den viktigste valutaen i det grønne skiftet? Det er tillit.

Del:

Hva er den viktigste valutaen i det grønne skiftet? Det er tillit.

På Earth Day gikk selveste lederen for miljøkomiteen i EU-parlamentet, Pascal Canfin og grunnlegger av Imagine, Paul Polman (tidligere CEO i Unilever), sammen med Petter Gulli og Skift om et varsko mot grønnvasking.

I det internasjonale nyhetsmagasinet Recharge, uttalte de at samfunnet vårt har ikke råd til prisen på vårt nåværende forbruk av naturressurser, og at selve tilliten vår til myndigheter, politikere og bedrifter står på spill, om ord ikke gjøres om til handling.

«Når stadig flere virksomheter, enten av ren kynisme eller uvitenhet (vi velger å tro at de fleste tilhører denne kategorien,) misbruker begreper som bærekraft, miljø og samfunnsansvar, så bryter de ned den tilliten som er helt essensiell for at vi skal klare å oppnå de 17 bærekraftsmålene.

Det er dette som er grønnvaskingens pris: Et samfunn uten tillit. Et samfunn der folket har blitt lurt og løyet til så ofte at de til slutt velger ikke tror på noe eller noen – fordi det «bare er en bløff» alt sammen. Et samfunn som derfor vil fortsette å forbruke klodens ressurser i et tempo som gjør at den vil bli ubeboelig for dem som kommer etter oss.

Det har vi ikke råd til.»

Les hele innlegget i Recharge her.