Grønne pensjonsfond - økende betydning

Som et resultat av møtet om grønne pensjonsordninger arrangert før jul, ble aktørene enige om å sammenfatte et notat med råd for grønnere pensjonsordninger. Det sirkulerte notatet kan leses her.

Del:

Forsikringsselskaper og pensjonsfond forvalter store milliardverdier på vegne av sine kunder, og er betydelige aktører i nasjonale og internasjonale finansmarkeder. I Norge skjer pensjonssparingen primært gjennom kollektive tjenestepensjonsavtaler som arbeidsgiver etablerer for sine ansatte. I mange pensjonsplaner har ansatte mulighet til å påvirke hvordan pensjonspengene forvaltes, men det er relativt få som benytter seg av denne muligheten. Arbeidsgivers valg av investeringsstrategi og -profil, har derfor stor betydning.

Stadig flere pensjonsforvaltere har offensive bærekraftstrategier, og tilbyr et stadig bredere utvalg av produkter som aktivt bidrar til reduserte klimautslipp, og som stimulerer bærekraftige selskaper og forretningsmodeller. Denne utviklingen representerer et av de mest virksomme tiltakene for å akselerere den nødvendige omstillingen til lavutslipps-løsninger. Gitt arbeidsgivers rolle i den norske pensjonsmodellen, har det stor betydning at arbeidsgiver aktivt benytter muligheten til å velge bærekraftige pensjonsløsninger. Stadig flere bedrifter, foretak og organisasjoner er bevisst denne muligheten, men potensialet er fremdeles svært stort for en langt mer offensiv strategi. Basert på fruktbare diskusjoner på rundebordskonferansen Skift og Oslo Business Region arrangerte på UiO, har vi oppsummert følgende råd til alle norske arbeidsgivere:

  • Pensjonssparing gjør man på vegne av sine ansatte, så man bør så langt det er mulig involvere dem i prosessen og gi all nødvendig informasjon. Det er viktig at de ansatte føler seg sikre på at pensjonen deres forvaltes trygt. Det er lite grunnlag for å knytte høyere risiko og lavere avkastning til bærekraftige fond sammenlignet med konvensjonelle.
  • For selskaper som ønsker å være bærekraftige, bør det være en logisk og strategisk beslutning at alle investeringene til selskapet skal være grønne.
  • Kapitalforvalterne tilbyr stadig flere grønne finansielle investeringsmuligheter. Den videre veksten vil også være etterspørselsdrevet.
  • Kapitalforvaltere som har fossile investeringer bør incentiveres til å utøve aktivt eierskap.
  • Norske arbeidsgivere kan velge å gå foran og vise selskaper internasjonalt enda en måte næringslivet kan bidra til å nå klimamålene.
  • I tillegg til å velge bort fossile fond, bør man etterspørre fond som også investerer i de bærekraftige løsningene vi trenger, og stimulere overgangen fra brunt til grønt.