Skift lanserer regler for grønt innkjøpsvett

– Vi kommer ikke utenom grønne innkjøp i en «green deal». Derfor har vi i Skift valgt å løfte frem grønne innkjøp som et prioritert handlingsområde, sier Svein Terje Tveit i Skiftmedlemmet Arntzen de Besche.

Del:

Arntzen de Besche og flere av Skifts medlemmer har de siste månedene jobbet frem 10 innkjøpsvettregler for grønne innkjøp. Dette er prinsipper vi oppfordrer resten av næringslivet til å strekke seg etter når man gjør sine innkjøp. Svein Terje Tveit, partner i Arntzen de Besche, er overbevist om at bedre innkjøpspraksiser vil kunne ha stor betydning for Norges utslipp.

– Grønne innkjøp er løftet frem som et av de mest sentrale virkemidlene til å drive det grønne skiftet av EU, nasjonale myndigheter, miljøorganisasjoner, klimaledere og næringslivet mer generelt. Enten det gjelder i varehandelen, tjenesteproduksjonen, energiproduksjon-transport og anvendelse – og enten det gjelder offentlige eller privat, sier han. 

Flere av Skifts medlemmer har selv erfart hvordan det å stille krav til leverandører har gjort at varer og løsninger som tidligere ikke har vært tilgjengelige, slik som Ruters elektriske busser, har blitt utviklet i en mye større fart. 

– Grønne innkjøp styrer produksjon, sysselsetting og forbruk i en mer bærekraftig retning. Vi kommer ikke utenom grønne innkjøp i en «green deal». Derfor har vi i Skift valgt å løfte frem grønne innkjøp som et prioritert handlingsområde, sier Tveit.

Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift, er opptatt av hvordan dette også kan være med å ruste næringslivet for hard konkurranse om å levere de beste nullutslippsløsningene i det europeiske markedet.

– Næringslivet har muskler til både å stille krav i sine innkjøp, og levere når det stilles krav fra andre innkjøpere. Dette driver frem klimavennlige løsninger som gir grønn konkurransekraft for norske bedrifter, sier Haugland. 

Skift jobber for øyeblikket med en omfattende veileder for grønne innkjøp i næringslivet. 10 innkjøpsvettregler er første steg på denne veien og lanseres 1. desember på grønneinnkjøp.no. Hensikten er å sette tematikken på agendaen, samtidig som man samler seg om noen overordnede prinsipper som kan sette fart på utviklingen av gode innkjøpspraksiser.