Flytende badstue gir varm velkomst til sirkulær omstilling på Svalbard

Badstua er designet og bygget av studenter ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo og er det første prosjektet i en rekke av planlagte omstillingstiltak som skal bidra til å sette Longyearbyen på kartet som sirkulær hovedstad i nord.

Del:

En storstilt dugnad lå bak, da en flytende badstue ble sjøsatt i mars 2020 til glede for entusiastiske isbadere i Longyearbyen. Et tett samarbeid mellom Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, LPO arkitekter, Longyearbyen Lokalstyre og Store Norske har vist at hauger med sanert trevirke kan leve videre i ny form om vi sammen endrer planleggingsprosesser og designstrategier.

Badstua er designet og bygget av studenter ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo og er det første prosjektet i en rekke av planlagte omstillingstiltak som skal bidra til å sette Longyearbyen på kartet som sirkulær hovedstad i nord.

- Sirkulærøkonomi handler først og fremst om å holde materialressursene våre i kretsløpet så lenge som mulig, sier Anne Sigrid Nordby, forsker og rådgiver innenfor kretsløpsdesign hos Skiftmedlemmet Asplan Viak og lærerressurs ved Skifts samarbeidspartner AHO.

- Å ta utgangspunkt i de materialene vi allerede har i omløp er første skritt, deretter må vi planlegge med tanke på neste fase slik at materialene igjen kan bli til nye bygg uten at de taper kvalitet i demonteringsfasen. Dette er det vi kaller design for gjenbruk, sier Nordby.

Tine Hegli, professor ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo og arkitekt i Snøhetta, driver kurset In Balance sammen med et tverrfaglig lærerteam. Hun mener slike samarbeid mellom lokalsamfunn, næring og undervisningsinstitusjoner, danner en ideel plattform for testing av designstrategier og byggemetoder.

- Undervisningsformen viderefører samhandlingsmodeller fra ambisiøse miljøprosjekter der prosjektteam jobber tett med spisskompetanse fra ulike forskningsfelt, sier Hegli. Ut over arkitekturfag og material-ekspertise, bidrar fagressurser på kurset med kunnskap om energibruk og inneklima, samt strategier for tilpassing til stedets værforhold.

Hun mener læringsutbyttet er stort for alle involverte. Studentene har skapt arkitektur ut i fra studier av badstuefunskjonen, stedskvaliteter, et materialarkiv og lokalklimaet. Bruk av trespikere har bidratt til å transformere stenderverk av ulikt slag til demonterbare massivtre-elementer. Det malte panelet beskytterer mot vær, og kjøkkenvinduer i panoramaformat sørger for fantastisk utsikt. 34 moduler totalt, konstruert og montert på fire dager har gitt en ny badeopplevelse, samtidig som bygget i seg selv bærer med seg flere tiår med lokal identitet.

- Oppgaven er kompleks, tidrommet kort og behovet for kreative hoder stort! Det har vært perfekt for oss studenter å ta tak i, sier student Amanda Holst. Hun er stolt av resultatet og mener erfaringen med å designe fra et arkiv av materialressurser er svært relevant.

Badstua har sitt utspring i LPO-prosjektet Rett plass Rett form, som mottok DIP-midler (Designdrevet innovasjonsprogram) i 2019 for å se på utviklingen av designmetodikk for gjenbruk av det som ellers blir til avfall etter dagens praksis i byggenæringen.

-Definisjonen på søppel er en ressurs som er på feil sted, i feil form, sier Ingvild Sæbu Vatn, arkitekt og partner i LPO. Hun er en av pådriverne for å skape en sirkulær byggepraksis på Svalbard.

Det lokale engasjementet for å redusere samfunnets klimafotavtrykk er stort, og mange stilte opp for å sortere i haugene med rivningsmaterialer i vintermørket. Lokalstyret ved havnesjef Kjetil Bråten fikk bygget flåte med utgangspunkt i rester av plastrør, driftsavdelingen stilte versked til disposisjon og elever fra vgs linje for bygg- og anleggsteknikk hjalp til med produksjon av badstuebenker. I løpet av de syv dagene studenter og lærere tilbragte på Svalbard fikk de og besøke det nylig nedstengte gruveanlegget i Svea for å kartlegge elementer med gjenbrukspotensiale. Fra dette besøket ble en kulturell dimensjon lagt til da en spilevegg med påmalte blomster ble med på returen og fant sin nye form i SvalBads´s fasade.

Kontakt: AHO - Tine Hegli, tine.hegli@aho.no, 971 44 653 / LPO - Ingvild Sæbu Vatn, isv@lpo.no, 995 00 024