Et klimaoptimistisk årsmøte

Nok en gang samlet engasjerte ledere fra næringslivet, universitetsrektorer og en statsråd seg for å diskutere akselerasjonen av den grønne omstillingen.

Del:

Nok en gang samlet engasjerte ledere fra næringslivet, universitetsrektorer og en statsråd seg for å diskutere akselerasjonen av den grønne omstillingen, i Skifts årsmøte.

Vårens årsmøte ble innledet av styreleder Jens Ulltveit-Moe, som påpekte at til tross for at 2020 for mange har vært et skrekkens år, så har det på klimasiden vært et godt år. Etter skiftet til Biden-administrasjonen er nå de tre store med på klimasaken – USA, EU og Kina. Et enormt fremskritt, nå som det er politisk vilje bak grønn omstilling.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, mannen bak klimameldingen, deltok på møtet og sa seg enig i at det er grunn til å være optimist.

– Utfordringen gjenstår imidlertid. Det går fortsatt ikke fort nok, uttalte han.

Han poengterte også at god klimapolitikk og god næringspolitikk ikke står i motsetning til hverandre.

– De henger ihop. Derfor er det viktig at toppledere som dere i Skift, samles og diskuterer mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Det er viktig for utviklingen i næringslivet, det er viktig for samfunnsdebatten og det er viktig for politikken.

ROTEVATNS FORVENTNINGER

Statsråden hadde klare forventninger til norsk næringsliv.

– Min forventning til næringslivet har alltid vært den samme. Det er at det skal se etter muligheter i det grønne skiftet, i stedet for utfordringer, sa han.

Videre kom han med en tydelig oppfordring:

– Den enorme kompetansen og erfaringen Skift sitter på, trenger vi. Vi må bygge på det vi har, men samtidig våge å la nye forretningsmodeller utvikle seg. Vi må våge å la nye idéer og nye løsninger vinne frem i konkurransen.

Til slutt ønsket Rotevatn å minne oss på at næringslivet i seg selv har en stor innkjøpsmakt.

– Det å bruke innkjøpsmakten, stille krav til underleverandører, sirkularitet og klimaregnskap, det er ikke bare god butikk, det er også viktig for den jorda vi bor på. Det er tross alt det som er vår hovedoppgave. Å ta godt vare på jorda samtidig som vi skaper arbeidsplasser og verdier, avsluttet Rotevatn.

MOT OG DIALOG

Ikke bare Rotevatn fikk legge frem arbeidet sitt. Elisabeth Heggleund Tørstad, administrerende direktør i Asplan Viak, Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind Forsikring, og Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, holdt innlegg knyttet til de ulike klimaskiftene de leder, henholdsvis innen byutvikling, klimatilpasninger, og bygg og eiendom. De oppfordret til premiering av dem som investerer i klimatiltak, etterlyste flere kontaktpunkter med myndighetene og varslet at alle skiftnotatene ville peke på store muligheter i markedene som kommer.

Etter en engasjert gruppediskusjon, konkluderte Skifts CEO-er og kunnskapspartnere at summen av de offentlige tiltakene og næringslivets initiativ må jobbe i tandem. Næringslivet er flinke til å stille krav til det offentlige, men må huske egen påvirkningskraft og innkjøpsmakt. For med modigere investeringer kan næringslivet også være tilretteleggere for nye løsninger, og finne muligheter for klimagevinst, besparelser og i å skape konkurransekraft.

NYTT UTVIDET STYRE

I lys av en økende medlemsmasse ble det besluttet å utvide styret fra fem til syv medlemmer. Marianne Bergmann Røren, administrerende direktør i Mesta, og Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind Forsikring, ble begge valgt inn i styret.

Styret i Skift for neste periode er:
Jens Ulltveit-Moe, styreleder Umoe, Tone Wille, konsernsjef Posten Norge, Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef Statkraft, Odd-Arild Grefstad, konsernsjef Storebrand, Bernt Reitan Jenssen, adm.dir. Ruter, Marianne Bergmann Røren, adm.dir. Mesta og Turid Grotmoll, konsernsjef Fremtind Forsikring.

Her kan du lese Skifts årsrapport.