Espen Barth Eide på Skifts CEO-møte: – Vi skal bruke virkemiddelapparatet mer aktivt enn den forrige regjeringen.

Onsdag samlet Skift 40 toppledere fra sitt nettverk. Klima- og miljøminister, Espen Barth Eide, deltok på møtet for å presentere regjeringsplattformen, samt å få overlevert klimaregnskapet til Skifts medlemmer og deres politiske anbefalinger.

Del:

– Dette er det første eksterne møtet jeg deltar på som minister, proklamerte nylig tiltrådt klima- og miljøminister, Espen Barth Eide, innledningsvis. 

Onsdag samlet Skift - Næringslivets klimaledere 41 toppledere fra sitt nettverk på Skiftmedlemmet Ruters nye besøkssenter Ruter S, hvor administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen var vert.

– S-en står for samspill, og navnet er et resultatet av at senteret er bygget i nært samarbeid med kundene våre, som lokalene tross alt er laget for. Derfor synes vi også dette er et veldig passende sted å møtes i denne sammenhengen, når vi skal oppdatere hverandre på arbeidet vi gjør i fellesskap for å kutte våre utslipp raskere og skape en bedre verden for dem som kommer etter oss, sa Jenssen.

Vil jobbe bredt

Espen Barth Eide deltok på møtet for å presentere regjeringsplattformen, samt å få overlevert klimaregnskapet til Skifts medlemmer og deres politiske anbefalinger.

– Jeg mener at næringslivet mange steder går i front. Dere har skjønt at det å redde klimaet også er en god måte å redde lommeboken på, fordi økonomien ikke fungerer uten et fungerende økosystem og et stabilt klima. Vi må forberede oss på at markedet vil se helt annerledes ut, sa Eide til forsamlingen.

– Vi skal bruke virkemiddelapparatet mer aktivt enn den forrige regjeringen. Vi skal ikke bestemme hvilken teknologi som skal brukes, men vi skal tydeliggjøre hvilke mål vi skal nå gjennom næringspolitikken. Det er dette EUs grønn giv handler om. Den samme utviklingen ser vi i USA. Det skjer et skifte i tankegangen rundt statens rolle i næringslivet og økonomien, påpekte Eide.

Denne jobben skal ikke bare gjøres fra klima- og miljødepartementets lokaler, i følge Eide.

– Min agenda som klima- og miljøminister bygger på et tett samarbeid med mine regjeringskolleger i andre departementer, slik at vi sammen tar i et tak for klima som ramme rundt all annen politikk. Det er slik vi får gjennomført en helhetlig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Det er det en enighet om i regjeringen. Vi skal ikke bare være departementets representanter i regjering, men regjeringens representanter i departementene, forsikret han.

Han viste til at målet om 50 - 55 prosent kutt innen 2030, satt av den forrige regjeringen, nå er satt til 55 prosent.

– Det høres kanskje ikke ut som en veldig stor endring, men vi har doblet målet til å gjelde hele økonomien, også kvotepliktig sektor. Det betyr ikke at vi ikke skal være med i EUs kvotesystem, men at det skal behandles som et virkemiddel.

Budsjettkonferanse og kostnaden av ødelagt natur

Klimamålene legger ikke bare opp til at målet om 55 prosent kutt skal skje innen 2030, men at man hvert år må kutte en tilstrekkelig andel frem mot denne datoen. Eide mener vi bør se på det hele som et budsjett.

– Skal vi kutte utslippene 55 prosent innen 2030, må vi hvert år se på hvor mye har vi sluppet ut av det vi “har igjen”. Parallelt med budsjettkonferansen, må vi ha karbonbudsjettkonferanse. Vil noen skjerme en utslippskilde, må man anføre et annet sted, slik at karbonbudsjettet går opp, sa han.

Eide poengterte også at naturkrisen er like alvorlig som klimakrisen, og at det viktighet at naturen også må innta en lignende rolle som klimagassutslippene i denne budsjettankegangen.

Vi ønsker å lage en plattform for naturrisiko. Det er utfordrende fordi man har ikke en måleenhet slik som vi har når det kommer til utslippskutt, men vi må jobbe med å sette en pris på nedbygging av natur. Det kan ikke være gratis, slo Eide fast.

En av valgkampens store stridstemaer var Norges oljeproduksjon. Flere av partiene har programfestet at de ønsker å slutte å lete etter mer norsk olje.

– Er det et paradoks, at Norge er en klimabevisst oljenasjon? Jeg mener det er to ting som er sant samtidig. Verden må slutte med olje og gass til forbrenning uten karbonfangst. Det andre som er sant, er at det vil ta tid og at blir gjort gjennom millioner av enkeltbeslutninger, sa Eide.

Han poengterte at han mener det er et godt grunnlag for å ta disse beslutningene i Norge.

– Jeg har en lettere jobb enn de som skal avkarbonisere Texas, spøkte Eide avslutningsvis.