DNB - Norges største finanskonsern, blir medlem i Skift – Næringslivets klimaledere

Vi ønsker DNB velkommen som årets første og nyeste Skiftmedlem. DNB er Norges største finanskonsern og den tiende største banken i Europa, og har gjennom sin størrelse en betydelig påvirkningskraft på omstillingen av Norge og Europa.

Del:

Vi ønsker DNB velkommen som årets første og nyeste Skiftmedlem. DNB er Norges største finanskonsern og den tiende største banken i Europa, og har gjennom sin størrelse en betydelig påvirkningskraft på omstillingen av Norge og Europa.


Pådriver for bærekraftig omstilling

DNB skal være en pådriver for bærekraftig omstilling. Banken har de siste årene hatt en god utvikling, satt tydelige mål og lanserte en ny bærekraftsstrategi i 2021.

DNB konsernet har et overordnet mål om netto nullutslipp fra egen finansierings- og investeringsvirksomhet innen 2050, og ønsker med dette å være helt i front i den bærekraftige verdiskapningen i Norge og internasjonalt.

For å klare dette har banken satt seg delmål om å redusere utslippene de finansierer frem mot 2030, samt finansieringsmål for bærekraftige aktiviteter.

Gjennom rådgiving, finansiering og tydelige krav ønsker DNB å styre kapitalstrømmene mot mer bærekraftige alternativer. Samtidig fortsetter de sitt viktige arbeid innen mangfold og inkludering og jobber aktivt med økonomisk kriminalitet og en tryggere digital økonomi.


Omstilling krever kapital

Omstillingen av samfunnet og næringslivet krever en betydelig mengde kapital.
DNB har mål om å finansiere og tilrettelegge for bærekraftige aktiviteter til en verdi av NOK 1500 milliarder fram mot 2030, og øke forvaltningskapital i fond med bærekraftstema.

I 2025 skal 50 % av nettoflyt gå til fond med bærekraftstema.

I tillegg til kapital krever omstillingen av samfunnet et større fokus på sirkulærøkonomi, innovasjon, natur og biologisk mangfold. Dette har konsernet tatt med i sin nye strategi.

Fra 2024 vil DNB også rapportere på Scope 3 for hele investeringsporteføljen.


En del av en større satsning på bærekraft

Når DNB nå blir med i Skiftfellesskapet er dette et steg i en større bærekraftssatsing fra banken.

- Skift har en delingskultur som jeg håper DNB kan bidra til og lære av. Vi har satt konkrete bærekraftsmål, og gleder oss til å bli med i Skiftnettverket fremover. Vi vil arbeide for at kapitalen styres mot mer bærekraftige alternativer og grønne verdikjeder, i tråd med vårt mål om netto nullutslipp innen 2050, sier konsernsjef i DNB, Kjerstin R. Braathen.

- Det er en stor glede å ønske Norges største bank velkommen som medlem av Skift. DNB har et bredt engasjement i norsk næringsliv og er store innenfor energisektoren både olje og gass og fornybart. De er derfor godt posisjonert til å påvirke den grønne omstillingen av næringslivet og vi ser frem til å få deres kunnskap og perspektiver inn i Skiftsamarbeidet, sier Bjørn K. Haugland, adm.dir. i Skift.

    Les mer om DNBs bærekraftigsstrategi her.