Det grønne skiftet kan også starte på styrerommet

Fred Hauge kom mandag med en helt legitim kritikk mot styresammensetningen hos norske bedrifter i NRK Ytring: Hvor er de unge styremedlemmene?

Del:

Bjørn Kjærand Haugland, adm. dir. i Skift - Næringslivets klimaledere, Jens Ulltveit-Moe, styreleder i Skift - Næringslivets klimaledere.

Fred Hauge kom mandag med en helt legitim kritikk mot styresammensetningen hos norske bedrifter i NRK Ytring: Hvor er de unge styremedlemmene?

Her har vi heller ikke selv noe å slå i bordet med. Det nyvalgte styret i Skift har ingen unge medlemmer, og i våre medlemsbedrifter er, som Hauge påpeker, kun 6 av 251 styremedlemmer 30 år eller yngre.

Samtidig er det ikke bare aldersammensetningen i norske styrer som er problematisk, men også CVene. Skiftmedlemmet Storebrand undersøkte i februar bærekraftkompetansen i styrene til de 25 største selskapene på Oslo Børs, og fant at kun 10 av 170 styremedlemmer har erfaring med bærekraftsarbeid.

Dersom vi skal nå målene for utslippskutt og avverge klimakrisen, må hele verdikjeden i så og si alle bedrifter endres. Vi må bli netto karbonnegative, og helt sirkulære. Hvis styrene som tar beslutninger ikke har kunnskap om hva dette innebærer, kan de heller ikke ta gode langsiktige valg på vegne av bedriftene de er satt til å styre. Dette er dårlig nytt for aksjonærer som ønsker at deres selskap skal være lønnsomme langt inn i en fremtid som verdsetter varer og tjenester helt annerledes enn i dag.

Vi har tidligere skrevet i VG at de eldre må vise solidaritet med de unge, men Hauge har helt rett i at vi også må begynne å tenke på hvordan vi skal la de unge få være med å bestemme. Det er de som eier fremtiden, og må leve med de verste konsekvensene klimakrisen vil bringe med seg. Derfor er det ikke rart at yngre folk er mer bekymret for klimakrisen enn de mer middelaldrende delene av befolkningen, slik en undersøkelse Norstat gjennomførte tidligere i år slo fast.

Mange vil argumentere mot et ønske om unge styremedlemmer med at de ikke har nok erfaring fra arbeidslivet. I våre øyne er dette bare tull. Vi kan begge komme på en rekke kandidater som ville vært et kjærkomment tillegg i ethvert styrerom som er modige nok til å ta dem imot.

De yngre lærer fortere, evner å utfordre etablerte strukturer og har mange ideer. Det trengs, og fremover vil vi ta opp dette temaet i vårt nettverk. Hauge sier at det grønne skiftet stopper i styrerommet. Vi tenker at det like gjerne kan starte der.

Vår start er at alle konsernsjefene hos våre medlemmer er dedikerte i klimasaken. De skal være pådrivere for at Norge når sine klimamål, rett og slett fordi det vil lønne seg. Da må vi ha styrene med på laget.