Skifts CEO-møte: Veivalg for næringsliv og klimapolitikk frem mot 2050

Del:

Foto: Anita Arntzen / KONTRA Produksjon

Vi må bidra til å operasjonalisere Klimautvalget 2050 sine hovedanbefalinger, og vi må være en samlet stemme og en positiv medspiller for myndighetene, konkluderte topplederne i Skift da vårens CEO- og årsmøte ble holdt hos Norconsult tirsdag denne uken.

Topplederne fikk høre fra klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og Martin Skancke, leder for Klimautvalget 2050 som begge snakket om hvilke omstillinger Norge skal igjennom i tiden fremover. Deltagerne fikk også en god innføring i de ulike dimensjonene ved Fosen-saken fra Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Nils Klippenberg, administrerende direktør i Siemens AS ble valgt inn som ny styreleder og Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin – Eksportfinansiering Norge, ble valgt inn som nytt styremedlem.

Rammen for møtet var også en markering av Skift og 10 år med klimasamarbeid. Planene for 10-års markeringen ble lansert sammen med en helt ny jubileumslogo.

Se til Klimautvalget 2050

Topplederne i Skift fikk en grundig innføring i de viktigste anbefalingene og vurderingene fra rapporten til Klimautvalget 2050. I korte trekk må vi tenke lengre, bredere og mer systematisk i klima-, natur- og arealpolitikken, var budskapet fra Skancke.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Foto: Anita Arntzen / KONTRA Produksjon

Martin Skancke. Foto: Anita Arntzen / KONTRA Produksjon

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen erkjente at det viktigste grepet Klimautvalget gjør, er å minne oss på at i 2050 er det få utslipp igjen. Alle sektorer må endre seg og da må vi ha en politikk som legger til rette for dette.

Bjelland Eriksen poengterte også at vi alle er avhengige av omstillingen, og at vi må snakke med folk, ikke til. Tøffe beslutninger må innrettes slik at de har en legitimitet, og vi må vise hva det betyr for folk, uttalte ministeren.

Sigrun Aasland, leder i Miljøstiftelsen Zero modererte samtalen.

Ny styreleder og nytt styremedlem i Skift 

Nils Klippenberg, administrerende direktør i Siemens AS ble valgt inn som ny styreleder i Skift under årsmøtet. Klippenberg har vært engasjert i Skift-nettverket i mange år, og er svært motivert til å ta over stafettpinnen etter Christian Rynning-Tønnesen.

Å bli styreleder i Skift – Næringslivets klimaledere, er en ære og en mulighet til å lede an og øke farten i det grønne skiftet. Sammen skal vi være pådrivere for god klima-, natur- og næringspolitikk og inspirere til gode politiske beslutninger. Jeg ser frem til å samarbeide med dyktige og engasjerte mennesker som deler ambisjonen om å bygge en grønnere og mer bærekraftig verden, uttaler Nils Klippenberg.

Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin – Eksportfinansiering Norge, ble valgt inn som nytt styremedlem. Lunde Bakker har vært administrerende direktør i Eksfin siden 2021, en etat under Nærings- og fiskeridepartementet som finansierer norsk eksport og internasjonal vekst.

Skift sitt styre i neste periode består dermed av:

  • Nils Klippenberg, adm.dir., Siemens AS
  • Grethe Bergly, konsernsjef, Multiconsult
  • Harald Vaagaasar Nikolaisen, adm.dir., Statsbygg
  • Jens Ulltveit-Moe, styreleder UMOE og grunnlegger av Skift
  • Tone Lunde Bakker, adm.dir., Eksfin
  • Odd Arild Grefstad, konsernsjef, Storebrand
  • Marianne Bergmann Røren, konsernsjef, Mesta

Vi retter en stor takk til avtroppende styreleder Christian Rynning-Tønnesen, tidligere konsernsjef i Statkraft, og styremedlem Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind, for deres innsats i styret.

10 år med klimasamarbeid

I 2024 er det 10 år siden organisasjonen Norge203040 ble startet. Organisasjonen endret senere navn Skift - Næringslivets klimaledere, og dette satte retningen for den medlemsorganisasjonen vi er i dag. Nye medlemmer har kommet til, og i dag representerer vi mer enn 70 virksomheter fra et bredt spekter av bransjer, og samlet sett har organisasjonene en betydelig påvirkning i norsk næringsliv.

Adele Matheson Mestad, jurist og direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) ga en grundig innføring i lovverket og de ulike dimensjonene ved Fosen-saken. Foto: Anita Arntzen / KONTRA Produksjon

Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult, snakket om natur og arealkonflikter og de ulike problemstillingene som kan oppstå i utbyggingssaker. Foto: Anita Arntzen / KONTRA Produksjon

Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand presenterte det videre arbeidet fra Finansskiftet og nye foreslåtte rapporteringskrav for Skift-medlemmene. Grefstad trakk fram at natur, klima og rapportering går hånd i hånd og er noe som må reflekteres i klimarapporten. Foto: Anita Arntzen / KONTRA Produksjon

Leif Arne Jensen, adm.dir. i PwC, introduserte neste runde av Skiftprogrammet, et samlingsbasert lederutviklingsprogram utviklet av PwC og Skift. Jensen trakk fram at gode ledere er nødvendig for å få til de riktige samfunnsendringene. Foto: Anita Arntzen / KONTRA Produksjon